Чи було поєднання двох слів (відносини, проблеми) у книзі «Соціальна система», цілеспрямованим і чи є у цьому зміст?

Відповіді Аміра
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Питання: У книзі «Соціальна система» у темі «Шлюб» на стор. 128 пишеться: «Внаслідок зібрання жінок і чоловіків виникають відносини, які пов’язані з їх інтересами та інтересами людей, серед яких вони живуть.

Ці відносини — це не ті проблеми, які виникають від зібрання у суспільстві для торгових і тому подобних справ. Ймовірно, перш за усе, на розум може прийти, що цими відносинами є лише шлюб (подружнє життя)».

Тут, на самому початку, говориться про відносини, потім згадуються проблеми, потім знов іде перехід до відносин. Звідси виникає питання:чому говориться: «Це не ті проблеми», — і не говориться: «Це не ті відносини», — адже мова іде про відносини?

Відповідь:

Соціальна система в Ісламу упорядковує дві речі:

— відносини,

— виникаючі проблеми.

Наприклад, відносини між чоловіком і жінкою Іслам упорядковує через шлюб, а ті проблеми, що виникають із цього, упорядковуються, наприклад, через талак (розлучення). Шлюб не є упорядкуванням виниклих проблем, навпаки, він упорядковує відносини між двома індивідами (чоловіком і жінкою). Також і талак не є упорядкуванням  відносин, навпаки, він є рішенням проблем, що виникають із відносин. Торгові відносини між індивідами суспільства упорядковуються за допомогою торгових угод. А ті проблеми, що виникають із цих відносин, упорядковуються, наприклад, через розірвання цих угод. Таким чином, соціальна система охоплює дві речі:

— упорядкування відносин за допомогою законів Шаріату,

— рішення виниклих проблем за допомогою законів Шаріату.

У книзі підкреслюються ці два моменти, і не в одному місці. Іншими словами, у книзі підкреслюється, що система Ісламу має закони, які упорядковують відносини, і закони, що вирішують проблеми. Таким чином, соціальна система Ісламу охоплює усі ці аспекти. Так, у передмові цієї книги говориться: «… Окрім цього, слово «соціальний» (той, що відноситься до зібрання)) є визначенням, описом системи. Із чого слідує, що ця система повинна бути встановлена для регулювання проблем, які виходять із зібрання людей або для регулювання відносин, що виходять із цього зібрання.

Зібрання чоловіка з чоловіком і жінки з жінкою не потребує системи, тому що від такого роду зібрання не виходять проблеми і не виходять відносини, які потребують системи. Те, що потребує регулювання за допомогою системи — це інтереси, які виникають між людьми, коли вони живуть в одній країні, навіть якщо вони не збираються разом. Що стосується зібрання чоловіка з жінкою, то із такого зібрання виходять проблеми і взаємовідносини, які потребують регулювання за допомогою системи. Саме таке зібрання більше усього підходить для того, щоб називатись соціальною системою, тому що вона, по суті регулює зібрання між чоловіком і жінкою і регулює відносини, які із цього виходять».

Далі, наприкінці глави «Ісламське оточення людей», на стор. 127 говориться: «… Що стосується відносин, які виходять із цього зібрання і проблем, які від нього відгалужуються, то це друга частина соціальної системи, до якої відносяться закони шлюбу, розлучення, усиновлення, утримання та інші, які, хоча і є із суспільних систем і порядків, тому що регулюють відносини одного індивіда з іншим, проте за своїм походженням вони виходять із зібрання чоловіка і жінки. Тому з точки зору своїх основ і свого походження ці закони розглядаються у соціальній системі, а з точки зору своїх подробиць і відгалужень вони є частиною із систем суспільства і розглядаються у розділі взаємовідносин».

Із усього цього слідує, що поєднання двох слів (відносини, проблеми) не відноситься лише до теми «Шлюб», згаданої на стор. 128, з причини відмінності між відносинами та проблемами, а також того, що соціальна система включає у себе ці два аспекти.

На тлі даної теми необхідно оговоритись, що слово «відносини» згадано (як в одному, так і в іншому місці)), тому що мова йде про одне і те ж саме, тобто про відносини, що виникають між чоловіками і жінками внаслідок їх зібрання.

Що стосується Вашого питання про проблеми, то мова йде про речі, що виникають від зібрання у суспільстві для торгових і тому подібних справ. Торгівля, оренда, представництво (вікаля) і т.п. моменти є відносинами між людьми; отож, те, що виникає від цих відносин, буде більш підходящим назвати «проблеми» аніж «відносини». Наведу іще раз згаданий раніше текст: «Внаслідок зібрання чоловіків і жінок виникають відносини, які пов’язані з їх інтересами та інтересами людей, серед яких вони живуть. Ці відносини — це не ті проблеми, які виникають від зібрання у суспільстві для торгових і тому подібних справ. Ймовірно, перш за усе, на розум може прийти, що цими відносинами є лише шлюб (подружнє життя). Але насправді шлюб є лише однією із цих відносин, які включають у себе і інші відносини окрім шлюбу. Тому статевий зв’язок не є єдиним проявом інстинкту роду, тому що і інші прояви цього інстинкту».

Звідси стає зрозумілим, поєднання двох слів (відносини, проблеми) було цілеспрямованою справою, і у цьому є задум. Це поєднання є доречним у даній темі, тому немає необхідності у зміненні або коректуванні даного тексту, тому що він — гармонійний та самостійний контекст.

Сподіваюсь, дане питання стало ясним для Вас.

 


30 Джумада аль-уля 1440 р.х.
05.01.2019 р.

 

Низка відповідей вченого Ати ібн Халіля Абу ар-Рашти, аміра Хізб ут-Тахрір, на питання, задані на його сторінці у «Фейсбуку» «Фікх»