Ісламська філософія

Відповіді Аміра
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

від Асада аз-Захірія

Питання: В книзі «Концепція ХТ» використовується вираз «ісламська філософія», але, як відомо, у нас в Хізб ут-Тахрір стверджується, що в Ісламі немає філософії і філософів.

Нехай благословить Вас Аллах і воздасть усім найкращим!

Відповідь:

В книзі «Концепція ХТ» говориться: «Таким чином, вчинки людини є матерією. Чоловік матеріально здійснює їх. Проте при виконанні цих справ він усвідомлює свій зв’язок з Аллахом завдяки своєму знанню про дозволеність чи заборонність вчинка, і на цій основі він здійснює його або утримується від його виконання. Усвідомлення чоловіком зв’язку з Аллахом є рухом (духом). Це усвідомлення примушує чоловіка вивчати Шаріат Аллаха для того, щоб розрізняти між своїми вчинками. Внаслідок цього чоловік починає відрізняти добро (хайр) від зла (шарр), коли дізнається про те, якими діяннями задоволений Аллах, а які викликають у Нього гнів. Також чоловік починає розрізняти між красивими (хасан) і потворними (кабіх) справами так, як це визначив Шаріат. Це усвідомлення примушує вивчати Шаріат Аллаха для того, щоб згідно з Шаріатом бачити необхідні для ісламського суспільства цінності.

Тим самим у чоловіка при виконанні вчинка і усвідомленні свого зв’язку з Аллахом з’являється можливість зробити який-небудь вчинок або утриматись від його виконання, бо він знає вид, якість і цінність вчинка. Із цього витікає, що філософія Ісламу полягає в єднанні матерії з рухом (духом), тобто у виконанні справ згідно велінням і заборонам Аллаха. Ця філософія є необхідною і постійною для будь-якого вчинка, будь він малим чи великим. Саме ісламська філософія і є уявленням про життя. Завдяки тому, що ісламська акида є основою життя, основою філософії і основою усіх систем Ісламу, ісламська культура (хадара) — яка є сукупністю понять про життя з точки зору Ісламу — побудована на єдиній духовній основі, тобто на акиді. Ісламська акида дивиться на життя як на єднання матерії з рухом (духом), а щастя, згідно їй, полягає в досягненні довольства Аллаха» (кінець цитати).

Таким чином, саме єднання матерії з рухом (духом) мається на увазі під словом «філософія» в ісламському розумінні, тобто усвідомлення зв’язку з Творцем. Тому термін «філософія» в такому значенні буде правильним терміном.

Що стосується використання філософії у межах грецької термінології (пошук за межами буття або за межами матерії) або в чомусь подібному, то таке Іслам не приймає. У вступі в книзі «Ат-Тафкір» говориться: «Людство подолало цей довгий шлях життя, цей довгий відрізок часу, приділяючи увагу головним чином плодам розуму і мислення, але не приділяючи уваги реальності розуму і реальності мислення. Так, було декілька спроб осягнути реальність розуму з боку мусульманських і немусульманських вчених у минулому і теперішньому, але вони зазнали поразки в цьому. Також було декілька спроб розробки методу мислення, проте, хоча були успіхи в деяких результатах цього методу завдяки науковим досягненням, але при цьому вчені помилитись у розумінні самого процесу мислення. Більше того, вони ввели в оману і тих послідовників, які були приголомшені науковим успіхом. До цього, грецькі вчені та їх послідовники прагнули осягнути суть мислення, але змогли дійти лише до логіки і набути успіху в осягненні низки ідей.

Таким чином, вони викривили пізнання. І замість того, щоб логіка стала шляхом, який веде до пізнання, і мірилом правильності (як це припускалось на початку), вона стала злом для пізнання. Окрім того, ті, хто мав намір осягнути мислення, дійшли до того, що називається «філософією», називається «любов’ю до мудрості», поглибились в метафізичні питання. В результаті вони вивели метод пізнань і пошуків, який приносить людям задоволення від досліджень і результатів, але при цьому далекий від реальності і істини. На жаль, усе це віддалило людину від істини і реальності і, відповідно, ввело багатьох людей в оману і відхилило мислення від правильного курсу» (кінець цитати).

Вивчення ретельним чином того, що було згадано в книзі «Ат-Тафкір», з дозволу Аллаха, розкриє істину про філософію.

Сподіваюсь, цього роз’яснення буде досить, але Аллах знає краще, адже Він — Мудрий і Всезнаючий.

 

3 Джумада аль-ахіра 1443 р.х.
06.01.2022 р.

Низка відповідей вченого Ати ібн Халіля Абу ар-Рашти, аміра Хізб ут-Тахрір, на питання, задані на його сторінці в «Фейсбук» на тему «Фікх»