Када і кадар

Відповіді Аміра
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Відповідь на питання від Мухаммада Тахіра Хаміді

Питання: З іменем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Ми пишемо нашому шановному аміру із Афганістану. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху!

Просимо у Аллаха здоров’я і сил для Вас. Звертаємось до Аллаху за допомогою і перемогою. Дорогий шейх! Нещодавно я читав книгу «Ісламська особистість», і я знайшов в ній те, чого немає в книзі «Система Ісламу». Я наведу цитати із двох книг, щоб показати, де, на мою думку, є протиріччя.

В книзі «Система Ісламу» шейх Такиюддін ан-Набхані пише: «Ці певні властивості оточуючих речей і певні властивості інстинктів і органічних потреб людини називаються кадар, тому що один лише Всевишній Аллах створив ці речі, інстинкти і органічні потреби, наділивши їх певними особливостями. Вони не виходять ані від речей і ані від людини, яка не має до цьому ніякого відношення і впливу».

В першому томі книги «Ісламська особистість» шейх пише: «Кадар — це властивість, яку людина викликає в речі, як, наприклад, спалювання, притаманне вогню, різання, притаманне ножу».

Хіба немає в цих двох цитатах протиріччя відносно того, хто утворив властивості в речах і людині? І про що взагалі говориться в книзі «Ісламська особистість»? Може, мова йде про те, що здійснення дії — це не те ж саме, що і створення або утворення? Прошу пролити світло на це питання, щоб усунути усі непорозуміння.

Нехай винагородить Вас Аллах благом і захистить від усілякого зла!

Відповідь: Ва алейкум ассалям ва рахматуллахі ва баракятуху.

1 — В книзі «Система Ісламу» в темі «Када і кадар» пишеться: «Кадар — це невід’ємні властивості речей, вкладені Всевишнім Аллахом в свої створіння. Усі дії, які відбуваються в обох сферах, напряму прив’язані до об’єктів матерії Всесвіту, людині і життю. В кожне із створінь Всевишній Аллах вклав невід’ємні якості (властивості). Так, наприклад, Аллах створив для вогню властивість спалювати, для дерева — властивість горіти, а для ножа — різати, а також привів ці властивості згідно з природними і незмінними законами Всесвіту. Якщо трапляється, що ці особливості речей зникають або змінюються, то це означає, що сам Всевишній Аллах у даних речей скасував ці властивості, що буває незвичайною справою. І це буде називатись чудом, які відбувається тільки з пророками. Подібно тому, як створені невід’ємні особливості у речей, Аллах так само створив в людині інстинкти і органічні потреби, наділивши їх певними властивостями. Наприклад, для інстинкту продовження роду він створив таку властивість, як статевий потяг, а для органічних потреб — такі властивості, як голод, спрага і тому подібне, при цьому визначивши їх обов’язковими для інстинктів і органічних потреб згідно з законами Всесвіту. Ці певні властивості оточуючих речей і певні властивості інстинктів і органічних потреб людини називаються кадар, тому що один лише Всевишній Аллах створив ці речі, інстинкти і органічні потреби, наділивши їх певними особливостями. Вони не виходять ані від речей і ані від людини, яка не має до цьому ніякого відношенні і впливу. І людина повинна увірувати в те, що ці властивості вкладені Всевишнім Аллахом. Дані властивості мають таку здатність, що за допомогою них людина може робити як добрі, так і погані вчинки. Так, якщо вона робить вчинок, які відповідає наказам і заборонам Аллаха, то це буде добрий вчинок. Якщо ж вона робить вчинок, який суперечить наказам і заборонам Аллаха, то це буде злий вчинок. Не має значення, чи використовує вона особливості речей або вдовольняє інстинкти і органічні потреби — якщо вчинок відповідає законам Аллаха, то це буде добром, якщо ж не відповідає законам Аллаха, то це буде злом.

Отож, усі дії, в сприйнятті людини як хороші, так і погані, які відбуваються в межах сфери, де у людини немає вибору — виходять від Аллаха. Так само ж усі властивості речей, інстинктів і органічних потреб, незалежно від того, чи приводять вони до хорошому або до поганому, теж виходять від Аллаха. Звідси виходить, що мусульманин повинен вірити в те, що када, зі своїм добром і злом, виходить тільки від Всевишнього Аллаха, тобто вірити в те, що дії, які відбуваються в сфері, домінуючою над людиною, виходять від Аллаха. Також мусульманин повинен вірити в те, що кадар теж виходить від Аллаха, тобто необхідно вірити в те, що невід’ємні властивості, які є в їх природі, незалежно від того, чи досягнуто них добро чи зло, — усі вони виходять від Аллаха. Людина, яка є створінням Аллаха, не має ніякого впливу на ці властивості. Наприклад, життєвий строк (аджаль), життєвий прожиток (ризк), сама людина і такі прояви інстинктів, як статевий потяг, прагнення володіти власністю, а також такі прояви органічних потреб,як спрага і голод, — усе це виходить від Аллаха».

Тобто слово «кадар» в термінології «када і кадар» означає «властивості речей, вкладені Всевишнім Аллахом в свої створіння».

2 — В першому томі книги «Ісламська особистість» в темі «Ісламська акида» пишеться: «Доказ «када и кадар» є розумовим, адже в розгляді питання «када» є дві сторони. Перша сторона — це те, що вимагається самою системою світобудови, і воно має розумовий доказ, оскільки пов’язаний з Творцем. Друга сторона — це дія людини, яка поза її волею виходить від неї або відносно неї. Це усе є відчутним, а тому «када» має розумовий доказ. «Кадар» — це властивість, яку людина викликає в речі, як, наприклад,спалювання, притаманне вогню, різання, притаманне ножу. Ця властивість відчувається органами чуттів людини, і, тому доказ «кадар» так само є розумовим».
Тобто «кадар» в термінології «када и кадар» означає «властивість, яку людина викликає в речі».

3 — В першому томі книги «Ісламська особистість» в темі «Када и кадар» пишеться: «Значення питання «када і кадар» — це вчинки людей і властивості речей, адже дане питання розглядає вчинки людини і породження цих чинків, тобто властивості, які людина викликає в речах: чи є вони створінням Аллаха чи виходять від людини, тобто хто створює їх: Аллах чи людина? <…>

Говорячи про «кадар», треба розуміти наступне: вчинки, незважаючи на те, чи відбуваються вони в сфері, над якою домінує людина або в сфері, яка домінує над нею, відбуваються з боку речей або у відношенні них із матерії Всесвіту, людини і життя. Цей вчинок викликає якийсь слід, тобто із цього вчинка виходить поява якоїсь справи. Тут питання полягає в наступному: чи є викликаємі людиною в речах властивості створінням людини, або ж їх створив у речах Всевишній Аллах, як і створив самі речі? Якщо подивитись уважно, то можна побачити, що викликаєме в речах є властивостями речей, але зовсім не вчинками людини. І це відбувається з тієї причини, що людина в змозі викликати певні властивості тільки лише в тих речах, які містять в собі ці властивості, а в тих речах, які не містять в собі такі властивості, людина безсильна викликати те, що побажає. Тому ці справи не є із числа вчинків людини, а є із числа властивостей речей. Всевишній Аллах створив речі і предопределив в них властивості так, що із цих речей може виходити тільки лише те, що предопределено в них <…>

І подібно тому, як Аллах створив в речах властивості, він так само ж створив в людині інстинкти і органічні потреби, визначивши в них певні властивості, подібно властивостям речей. Так в інстинкті продовження роду Він створив, наприклад, сексуальної схильності, в інстинкті самозбереження (виживання) — властивість прагнення до багатству, а в органічних потребах, наприклад,властивість голоду. Він створив ці властивості нерозривними від інстинктів і органічних потреб згідно системі Всесвіту. Саме ці певні властивості, які Всевишній Аллах створив в речах, а також в інстинктах і органічних потребах людини, називаються «кадар», адже один лише Аллах створив речі, інстинкти і органічні потреби і наділив їх властивостями <…>тобто Він створив їх і створив в них певні властивості. І, природно, вони — від Всевишнього Аллаха, але не від людини, яка абсолютно не має до них ніякого відношення. Саме це і є «кадар». В такому випадку треба говорити, що «кадар» в розгляді питання «када і кадар» — це властивості речей, які викликаються в них людиною. Людина повинна вірити в те, що Всевишній Аллах — Він той, хто наділив ці речі властивостями».

Тут Ви можете побачити, що «кадар» у розгляді питання «када і кадар» — це властивості речей, які викликаються в них людиною». Потім можете побачити різницю між тим, що людина викликає властивості речей, а Аллах створив ці властивості. Щодо цього в книзі пишеться: «Ч є викликаємі людиною в речах властивості створінням людини, або ж їх створив в речах Всевишній Аллах, як і створив самі речі?». Далі пишеться більш ясно: «Він створив їх і створив в них певні властивості. І, природно, вони — від Всевишнього Аллаха, але не від людини,яка абсолютно не має до них ніякого відношенні. Саме це і є «кадар». В такому випадку говорити, що «кадар» в розгляді питання «када і кадар» — це властивості речей, як викликаються в них людиною. Людина повинна вірити в те, що Всевишній Аллах — Він той, хто наділив ці речі властивостями».

Людина, користуючись речами, виявляє їх властивості, створені і вкладені Аллахом. Тобто вона лише відкриває те, що Аллах створив і вклав у речі. І якщо властивість не була створена і вкладена у річ, тоді людина ніяк не може виявити її. Саме про це говориться у вищенаведених цитатах із книги. Таким чином, слова «людина викликає властивості речей» означають, що вона виявляє ті властивості, які були створені Аллахом і вкладені у речі.

Ата ібн Халіль Абу ар-Рашта
24 Мухаррама 1444 р.х.
22.08.2022 р.

Низка відповідей вченого Аби ібн Халіля Абу ар-Рашти, аміра Хізб ут-Тахрір, на питання, задані на його сторінці в «Фейсбук» на тему «Фікр»