Це є одкровенням для людей, так будьте-но до нього уважними!

Туніс
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بسم الله الرحمن الرحيم

У світлі сприятливої революції, яка мала місце на землі Тунісу,не можна не відзначити, що ця благородна інтифада прийшла задля визволення з-під пригноблення минулих років. Ця революція у своїй меті скерувалась на визволення країни від утискань, несправедливості та сваволі, які владарювали у політичному та економічному житті країни, що ,у свою чергу, кинуло народі у голодомор та зубожіння. А також скинути з себе кайдани того політичного курсу, який прагнув стерти ідентичність Умми та відхилити її від прямого шляху, те, над чим увесь час і проводила свою діяльність правляча верхівка. 

 

Ця революція також примусила прокинутися увесь регіон і надати усвідомлення того, що істинна влада у руках Умми, і лише вона віддає її тим, хто за її згодою та задоволеністю замінить її у цій важливій справі. Це революція усієї Умми,та усієї її території, і люди у ній рівні учасники, подібно їх співучасті у власності води, вогню та земель для випасу худоби.

Хізб-ут-Тахрір – це партія, яка працює у Тунісі приблизно 30 років. Це політична партія, ідеї,хукми та рішення якої мають у підґрунті лише великий Іслам. Вона займається лише ідейною та політичною роботою. Її політична та ідейна робота проводиться серед людей та за їх допомогою, вона надає свої політичні та ідейні рішення, ґрунтуючись лише на силі доводу та доказів, без застосування буд-якої матеріальної сили та примушення, згідно зі словами Всевишнього:

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

«На Посланця покладена лише ясна передача одкровення» (24:54) 

Хізб-ут-Тахрір на шляху відновлення Халіфату не схвалює жодних фізичних дій, більше того, виконання подібних дій він вважає для себе забороненим. Згідно думки хізба, зміни повинні відбуватися точно за методом Пророка (с.а.в.), шляхом становлення та формування Умми згідно до її ідеології, а не шляхом застосування сили. Партія проводить свою діяльність з Уммою доти ,допоки остання  сприйме врешті решт заклик та почне докладати усіх своїх зусиль у спільній роботі.

Тому спроба  деяких людей облити брудом хізб у ЗМІ та ототожнити його заходи з радикалізмом, насиллям над мусульманами та людьми писання, не будуть мати успіх у задуренні голів Умми, бо вона зареклася розпрощатися зі сном та невіглаством. Тому що будь-кому, хто таким чи інакшим чином обізнаний щодо політичного життя Умми, відомо, що ХТ не схвалює насильницьких заходів, та не спонукає до них на шляху становлення держави.

Усі проголошувані партією думки, хукми та цілком увесь проект по утворенню держави та системи, до якої він разом з вами прагне, взято ХТ з просвітницького спадку (сакофату) великого Ісламу, що не може іти всупереч до заповідей Пророка (с.а.в.), у збереженні життя, майна та честі. Також ХТ вважає, що усі прихильники інших релігій мають право на відповідну до шаріату,рівноправну турботу з боку держави. І кожен, хто замахується на їх життя, майно і честь, бере на себе гріх,і кожен, хто вчинив до них несправедливість, вчинив несправедливість до Пророка (с.а.в.).

Тому, ХТ оголошує , що подібні дії,мета яких очевидна та за якими стоять більше ніж сумнівні сили, стають до виконання того, що послідовно та вперто виконували агентурні режими, розповсюджуючи брехню та безглузді заяви.

Варто відзначити, що ХТ та його шабаби приймали участь у революції Тунісу, а також для жодного не є прихованою  активна діяльність партії протягом 23 років до подій, які сталися. Протягом усього цього часу шабаби підпадали під гоніння, арешти, та тортури з боку існуючої системи. Підкреслимо, що шабаби лише за останні три роки 14 разів були поставлені перед судом деспотичного режиму. Усі також мали можливість спостерігати, як наші шабаби були у рядах демонстрацій та маршів протесту, які призвели до скасування режиму Бен Алі та його мафіозного угрупування.

В свете распространяющейся о нас информации, призванных заглушить наш призыв, мы, Хизб ут-Тахрир, заявляем, что ни смотря, ни на какие трудности, мы полны решимости и воли довести до конца дело, за которое мы взялись – установить правление Аллаха на земле. Дни, когда лишь при взмахе руки люди обращались в бегство ушли бесследно. Настало время расчета для каждого правителя-тирана, для каждой западной марионетки в Тунисе и в других странах. Так ждите, воистину мы находимся в ожидании с вами. Умма жива, как вместе с ней живы ее достойные сыновья и мужи, гибель же постигнет тех, кто стоит на защите интересов ее врагов, ни смотря на всю их мощь и силу. И не будет далеким то, что уготовано Аллахом для приспешников Запада. Очнитесь, отстраните свои руки от Уммы и ХТ, оставьте Умму самой решить, что предписывает ей ее религия. И не беритесь вести бой с Аллахом, ибо будете повержены. Примите участие вместе с нами в становлении религии, дабы обрести милость Аллаха, величие сего мира и последующего.

У світлі розповсюджуваної щодо нас інформації, яка має на меті загасити наш заклик, ми, Хізб-ут-Тахрір заявляємо, що не дивлячись на будь-які труднощі, ми повні рішучості та волі довести до кінця свою справу, за яку ми взялися – встановити правління Аллаха на землі. Дні, коли лише при здійняті руки люди втікали геть, не повернуться. Прийшов час розрахунку для кожного правителя-тирана, для кожної західної маріонетки у Тунісі та в інших країнах. Так чекайте-но, воістину, ми перебуваємо в очікуванні разом з вами. Умма жива, як разом з нею живі і її гідні сини та чоловіки, загибель же наздожене тих, хто стоїть на варті інтересів її ворогів, не дивлячись на усю їх міць та силу. І не буде далеким те, що уготовано Аллахом для приспішників Заходу. Прокиньтеся, заберіть свої руки геть від Умми та ХТ, залиште Умму самій вирішувати, що наказує їй її релігія. І не намагайтеся воювати з Аллахом, бо програєте. Прийміть участь разом з нами у становленні релігії, щоб набути милості Аллаха, величі цього світу та останнього.    

Хізб ут-Тахрір                                
Туніс
18 Рабіъ аль-Авваль 1432 г.х.
21/01/2011