Розглядаючи оточуючий нас світ

Думки
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

{jathumbnail off}Розглядаючи оточуючий нас світ (світобудову) бачимо, що він складається з живих і неживих істот. Живі істоти в свою чергу поділяються на розумних і нерозумних.

 Живим істотам присуще життя. Під словом "життя" мається на увазі - перебування людини чи тварини на певний час на цьому світі. Так, наприклад, людина прожила 60 років, цей період перебування даної людини на цьому світі є його життям.

При розгляді подібних та відмінних рис цих двох живих істот, стає ясно, що у обох присутні інстинктивні і органічні потреби, цим вони нічим один від одного не відрізняються. Значить, відмінною рисою людини від тварини є розум. Розум дарований лише людині.

Звертаючи увагу на спосіб життя тварин можна сказати, що вони живуть тільки для задоволення своїх повсякденних потреб, тобто крім їжі,сну, розмноження, вирити нору (притулок), виростити потомство і т.п., їх ніщо не цікавить, вони не знають і не цікавляться тим, що відбувається в навколишньому середовищі.
 
Тут виникає питання,чи необхідна участь розуму (мислення) для задоволення повсякденних потреб? Відповідь однозначна - ні, інакше б всі тварини вимерли, так як у них немає розуму (для задоволення цих потреб).

З вищесказаного випливає, що розум призначений для інших цілей. Залишається з'ясувати, що ж таке розум (свідомість, мислення)? Що необхідно для виникнення розуму (мислення)?

Розум, свідомість, мислення, окрім своїх понять у лексиці, мають одне значення - визначення. І вони в цьому значенні є синонімами.
Розум, свідомість, мислення, - це оцінка певного предмета або явища, тобто дійсності, з подальшим встановленням їх сутності.

Якщо сутність даного предмета або явища буде ясно усвідомлена, і ця думка буде тісно поєднуватися з дійсністю, то вона перетворюється в поняття.

Для утворення мислення, необхідна присутність одночасно чотирьох факторів:

1. Мозок.
2. Органи чуття (очі, ніс, вухо, шкіра, язик).
3. Зовнішня дійсність - це об'єкт споглядання, тобто, зовнішній об'єкт, який відчувається органами чуттів людини.
4. Попередня інформація про навколишню дійсність.


Перераховані фактори створюють модель розуму (свідомості). Без участі хоча б одного з перерахованих факторів, мислення не утворюється. Таким чином, розум являє собою процес передачі чуттєвого сприйняття про речі (явища) чутливими органами мозку, одночасно з попередньою інформацією про ці речі, за допомогою чого і здійснюється усвідомлення (розуміння) тієї чи іншої речі або явища.

Виходячи з нашого міркування, слід зробити наступний висновок: таке вміння (здатність) правильно розбиратися в навколишній дійсності відбувається завдяки цілісності "Моделі розуму", що складається з чотирьох перерахованих факторів. Тому ми говоримо,що у тварин немає розуму із-за відсутності четвертого фактора. Сприйняття (відчуття) навколишньої дійсності у тварин відбувається за допомогою роботи органів чуття і тільки, і при цьому усвідомлення, розуміння цього світу не відбувається.

Думка буває двох видів: думка високого рівня і відстала думка. Думки, які стосуються всесвіту, життя і самої людини, а також їх взаємозв'язку з тим, що передувало сьогоднішньому життю і з тим, що очікує в майбутньому - є думками високого рівня.
Думки ж, що стосуються тільки задоволення потреб організму і потреб інстинктів - відносяться до відсталої думки.

Якщо людина живе тільки для задоволення своїх потреб, тобто вона цікавиться тільки їжею, сном, сексуальним потягом, побудовою будинку, народженням дитини та її піклуванням, то вона стає подібною тварині. Така людина веде тваринно-подібний спосіб життя, і образно можна назвати цю людину "сплячою", тому що її розум залишається в бездіяльності. Якщо людина обмежується у своєму житті тільки задоволенням своїх потреб, то ця людина веде пасивний спосіб життя, тому що це властиво і тваринам. Отже, спосіб життя, який ведеться людиною тільки з метою задоволення своїх потреб, називається пасивним способом життя.

Принцип, за допомогою якого людина задовольняє свої інстинктивні й органічні потреби, називається спосіб життя людини. Якщо цей принцип грунтується на вирішенні основних проблем людини, то такий спосіб життя є вищим, бо це властиво тільки розумній істоті - людині.

Основна проблема людини вирішиться за допомогою знаходження відповідей на такі питання:

1. Минуле - звідки і як з'явилася сама людина?
2. Сьогодення - для чого вона існує? Яка мета її перебування на цьому світі?
3. Майбутнє - що з нею буде? Чи є життя після цоьго життя?


Спосіб життя, який спрямований на вирішення цієї проблеми - називається активним способом життя.

Створюється необхідність пробудити людину, яка веде пасивний спосіб життя. А пробудження - це ні що інше, як інтелектуальний розвиток, тобто досягнення високого рівня людським мисленням, яке спрямоване на вирішення основних проблем людини.
Людина пробуджується під впливом своїх уявлень про всесвіт, життя і людину, а також під впливом взаємозв'язку всіх цих поглядів з тим, що передувало сьогоднішньому життю і з тим, що чекає нас в майбутньому, тому щоб змінити спосіб життя людини необхідна корінна зміна його думок і понять, і на заміну дати нові думки та поняття. Так як думка призводить до появи нових уявлень (понять) про оточуючий нас світ, і організує відповідним чином ці уявлення в нашій свідомості.