Чи правда, що читати Коран нараспев — макрух?

Відповіді на питання
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Питання: Чи дозволено читати Коран нараспев, опираючись на хадіс, якому говориться:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

«Не відноситься до нас той, хто не читає Коран нараспев»?

Адже я чув від одного чоловіка хадіс, який говорить про протилежне:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

«Не відноситься до нас той, хто читає Коран нараспев».

Він пояснив, що при об’єднанні обох хадісів стає зрозумілим, що мова йде про небажаність (макрух) читати Коран нараспев. Чи правильне подібне судження?

Відповідь:

1) Передається від Абу Хурайри: «Посланець Аллаха (с.а.с.) сказав:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

«Не відноситься до нас той, хто не читає Коран нараспев».

Інший передавач (тобто не Абу Хурайра) цього хадісу додав наступне:

يَجْهَرُ بِهِ

«Читаючи його вголос» (Бухарі).

Аль-Ха́кім наводить цей же хадіс від Саада ібн Малика у своєму «Муснаде», сказавши, що його існад (ланцюжок передавачів) достовірний по умовам Бухарі і Мусліма, але вони не вивели його через цей існад. Також цей хадіс приходить у «Муснаді» Абда ібн Хаміда та у «Муснаді» аш-Шіха́ба аль-Када́і.

Проте вчені розійшлись у коментарі слова «يَتَغَنَّى» (нараспев):

— Суфьян ібн Уяйна пояснив, що той, хто не зміг за допомогою Корану позбутися від прагнення накопичувати мирське, той не із нас, тобто він іде не по шляху Пророка (с.а.с.).

— Ібн аль-Арабі розтлумачував це у значенні, що читання Корану повинно стати звичайною справою для мусульманина, як співи стали звичайною справою для подорожніх і вільних від справ людей.

— Ібн аль-Арабі сказав, що араби, коли сідали на верблюда чи сиділи у дворі дому, то наспівували (يَتَغَنَّى), так вони вчиняли у більшості випадків. Коли був ниспосланий Коран, то Пророк (с.а.с.) побажав, щоб їх звичайною справою замість співів стало читання Корану.

— Абу Авана передав від аль-Лайса ібн Саада наступне його тлумачення: «Вираз «يَتَغَنَّى بِهِ» означає, що при читанні Корану навіюється сум і пом’якшується серце».

— Ат-Табарі згадав від Імама аш-Шафії, що коли його спитали про тлумачення Суфьяном ібн Уяйною слова «يَتَغَنَّى» як «اَلِاسْتِغْنَاءُ» (відсутність потреби), то він не схвалив його тлумачення і додав, що якщо б Посланець Аллаха (с.а.с.) мав на увазі «اَلِاسْتِغْنَاءُ», то він би сказав «لَمْ يَسْتَغْنِ». Тут Посланець (с.а.с.) мав на увазі покращення голосом (тахсіну ас-саут). Далі ат-Табарі сказав: «Якщо б у хадісі мова йшла про «اَلِاسْتِغْنَاءُ», то в другій версії не було б додано:

يَجْهَرُ بِهِ

«Читаючи його вголос».

Таким чином, я схиляюсь до того, що під словом «يَتَغَنَّى» мається на увазі покращення голосом читання Корану через дотримання усіх правил читання, які були передані від Посланця (с.а.с.). Підтвердженням цьому служить хадіс, наведений Ахмадом, Абу Даудом, ан-Нісаі, Ібн Маджой від аль-Бара ібн Азіба: «Посланець Аллаха (с.а.с.) сказав:

زُيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

«Прикрашайте Коран своїми голосами».

Зміст полягає у тому, щоб покращити читання Корану голосом згідно правилами читання, які прийшли достовірним шляхом від Посланця (с.а.с.). Тому той, хто не прикрашає Коран своїм голосом згідно з наявними правилами, той не слідує шляху, слідувати якому вимагає Посланець (с.а.с.).

Що стосується читання Корану на основі ритму тієї чи іншої мелодії (ляхн), так звані «маками» (манери наспіву) і до них подібне, то ту факіхи розійшлись у думці. Вони розглядали питання: чи можна узгодити ритм мелодій з правилами читання Корану чи ні?

Одні сказали, що читання на основі ритму мелодії від самого початку харам, тому що дотримання ритму мелодії волею-неволею виходить за межі, встановлені правилами читання Корану. Оскільки під час дотримання мелодійності букви тягнуться і відхиляються від своєї правильної вимови.

Інші факіхи факіхи поставили умови, щоб читання на основі тієї чи іншої мелодії не виходило за межі правильного методу читання. Інакше читати на основі мелодії заборонено.

Я ж особисто схиляюсь до того, що не дозволяється читати Коран на основі ритму тієї чи іншої мелодії, тому що у більшості випадків, дотримуючись ритму, неможливо вимовити букви згідно з правилами читання Корану. Вчені пишуть, що у більшості випадків той, хто дотримує ритм мелодії під час читання Корану, не здатен дотримуватись належного читання. Саме до цього я більше схиляюсь.

Що стосується хадісу:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

«Не відноситься до нас той, хто читає Коран нараспев», —

то я про нього ніколи не чув.

Підбиваючи підсумки: покращити читання Корану голосом, дотримуючись правил читання, є мустахабом (бажаною справою, тобто мандубом). Читання Корану на основі мелодії заборонено, оскільки це сприяє вимові букв неналежним чином, тобто не так, як цього вимагають правила читання Корану. Причина цього полягає у тому, що букви починають тягнутись і відхилятись від своєї правильної вимови, що виходить за межі правил читання, які були передані від Посланця Аллаха (с.а.с.).

 

7 Рабі ус-сані 1432 р.х.
12.03.2011 р.