По розділам

Звідки з’явилась людина?

Звідки з’явилась людина?

Звідки з’явилась людина?

Коран – слова, послані нашому Пророку Мухаммаду (та благословить його Аллах і вітає), що яскраво виражається в його сенсах. Коран – це поєднання слів і сенсів.

Іслам - це релігія, послана Всевишім Аллахом останньому з пророків Мухаммаду, світ і благословення його сім'ї і його благородним сподвижникам, для впорядкування зв'язку людини зі своїм творцем, з самим собою і останніми людьми. Іслам - це завершення небесних послань. Ті, які вважають це істиною і увірували в нього, слідують по прямій, вірній дорозі і мають успіх, ті, хто заперечує це і не увірували, вони - що заблукали. Аллах сказав:

 

Іслам - стверджує, що над всесвітом, людиною і життям існує Творець всього сущого і їм є Всевишній Аллах. Тому основою Ісламу є віра в існування Всевишнього Аллаха.

Ця ак'іда визначила духовну сторону, тобто, що людина, життя і всесвіт створені Творцем. Звідси зв'язок створеного всесвіту з Творцем Аллахом є духовна сторона у всесвіті. Духовної стороною у житті і в людині є те, що вони створені Аллахом. Стало бути, дух - це розуміння людиною свого зв'язку з Всевишнім Аллахом.