Різне

The Mameluke; or, Slave dynasty of Egypt, 1260-1517, A. D (1896)

Засуджуване, яке робиться правителями, і змінення його силою є складним питанням. Розглядаючи це питання, багато хто відхилились від правильного розуміння. Тому ми вирішили приділити цьому питанню трохи більше уваги відносно деталей і тонкощів.

Іслам - стверджує, що над всесвітом, людиною і життям існує Творець всього сущого і їм є Всевишній Аллах. Тому основою Ісламу є віра в існування Всевишнього Аллаха.

Коран – слова, послані нашому Пророку Мухаммаду (та благословить його Аллах і вітає), що яскраво виражається в його сенсах. Коран – це поєднання слів і сенсів.

Мусульмани повинні встановити халіфа на протязі трьох днів і двох ночей. Не дозволяється мусульманам проводити третю ніч без присяги. Що стосується визначення крайнього терміну трьома ночами, то це тому, що призначення халіфа стає обов’язком для мусульман відразу після смерті чи зняття з посади попереднього халіфа. Однак дозволяється затримка призначення, у зв’язку з зайнятістю цим на протязі трьох днів і двох ночей.

Іслам - це релігія, послана Всевишім Аллахом останньому з пророків Мухаммаду, світ і благословення його сім'ї і його благородним сподвижникам, для впорядкування зв'язку людини зі своїм творцем, з самим собою і останніми людьми. Іслам - це завершення небесних послань. Ті, які вважають це істиною і увірували в нього, слідують по прямій, вірній дорозі і мають успіх, ті, хто заперечує це і не увірували, вони - що заблукали. Аллах сказав:

 

Іслам - це певний спосіб життя, який відрізняється від інших ідеологій великою відзнакою. І вимагає від мусульман жити за певною системою, яка не змінюється і вимагає від них дотримуватися цієї системи, без якої вони ніяк не знайдуть розумного і психічного заспокоєння, і не знайдуть собі щастя.