Ключові поняття

Багато хто із людей вважають, що державний діяч — це правитель чи чоловік, який безпосередньо займається справами управління у державі.

بسم الله الرحمن الرحيم

Відомо, що розум — це передача реальності через сприйняття у мозок і наступний її аналіз за допомогою вже наявної інформації.

بسم الله الرحمن الرحيم

Встановлення Ісламської Держави, подальша його збереженість, а також підйом та відродження Умми за допомогою нього мають першочергову важливість у списку справ носіїв ісламського заклику.

بسم الله الرحمن الرحيم

1 — Людина робить вчинок або відмовляється його робити, виходячи із свого сприйняття життя, і воно ж виступає для нього мірилом її вчинків.

В ісламській історії представники шкіл мусульманської думки розглядали питання «Када ва кадар» і вчинки людини. Багато думок і різноманітних, а інколи суперечливих визначень було висловлено ними.

بسم الله الرحمن الرحيم

Слово «візир» (досл. — «той, хто несе відповідальність», «помічник», у сучасній арабській мові використовується для позначення посади міністра — прим.) має певний лексичний зміст. Як передав ат-Тірмізі, Пророк ﷺ сказав:

Мусульманин не може бути примушений до заняття поста халіфа, тому що це — угода, у якій повинні бути згодні обидві сторони; також мусульманин не може бути примушений займати пост халіфа, який він раніше зайняв по згоді сторін.