Книга «Міжнародні відносини на тлі Корану і Сунни»

Огляд книг
Інструменти
Друкарня

Автор: д-р Мухаммад Алі аль-Хасан

Видавник: Бібліотека ісламського відродження, Йорданія, 1980 рік

Доктор аль-Хасан починає з введення, в якому він розповідає про свою книгу і про мотиви, які спонукали написати її. Він пише:

«Я вирішив написати цю книгу по декільком причинам:

1 — В міжнародному полі, можливо, було мало подібних робіт, і ця сторона Ісламу не була роз’яснені повністю. Перед нами стоїть проблема миру, з якою стикається усе людство і з якою стикаємось ми. Чи має Іслам своє бачення в цьому питанні? Чи містить наша релігія рішення цієї проблеми?

Звідси слідує, що таке дослідження дуже важливе з точки зору нашої реальності.

2 — Найнеобхідніші обговорення — це ті, які стосуються практичного боку життя, а найкорисніші теми — це ті,які стосуються проблеми положення людства. Обговорення міжнародних відносин виражають практичну реальність і зачіпають проблему усього людства. І це найголовніше в нашому цивілізованому світі, який стогне від жорсткого обходження з ним. Чи є ліки в Одкровенні з небес для людства, яке заплуталось?

Це друга причина, яка спонукала мене написати на цю тему.

3 — Над людством сьогодні владарюють дві ідеології — комунізм і капіталізм, кожна із яких ворожа до релігій.

Перша ідеологія дивиться на Іслам і на будь-яку іншу релігію як на «опіум для народа». Друга ж ідеологія відокремила релігію від держави. Таким чином, одна вважає, що релігії сп’янюють людей, а друга бачить щастя без релігій. Іслам же далекий від усього цього.

Ці дві ідеології універсальні, і Іслам теж універсальний, але він ісходить від Аллаха. Хто ж більш гідний бути керівником людства?».

Потім д-р аль-Хасан переходить до розповіді про свій метод, який полягав у наступному:

Він розділив книгу на чотири глави:

Перша глава «Держава і міжнародні відносини у немусульман» розділена два параграфи:

Перший параграф «Держава і її стовпи» включає три розділи:

Перший розділ — населення.

Другий розділ — регіон.

Третій розділ — влада, Халіфат. Автор наводить визначення Халіфату і роз’яснює обов’язок встановити його серед мусульман, потім переходить до обговоренню:

1 — Строк, на протязі якого мусульмани повинні вибрати халіфа, а саме — дві ночі, інакше усі вони стануть грішниками.

2 — Присяга (байат). Чому вона обов’язкова для кожного мусульманина. Потім автор пише про засоби і положення присяги.

3 — Умови халіфа, а саме — що він повинен бути мусульманином, чоловіком, повнолітнім, у здоровому глузді, справедливим і свобідним.

4 — Право претензії на Халіфат. Автор говорить про те, що кожен мусульманин, який відповідає необхідним умовам, має право балотуватись на пост халіфа.

5 — Єдність Халіфату. Доктор надав тексти і докази, які забороняють існування більше одного халіфа для мусульман.

6 — Наступність чи заповіт влади. Тут автор наводить докази того, що наступність неприпустима в Халіфаті.

7 — Як обирається халіф. Автор визначає присягу як єдиний метод обрання халіфа. Доктор тут зачіпає два питання: хто встановлює халіфа? Чи припустимі в Ісламі засоби, які використовуються сьогодні на виборах, такі як таємне голосування, урни для голосування і підрахунок голосів?

8 — Питання призначення конкретного чоловіка наступником на пост халіфа. Це ствердження розбивається після обговорення доказів тих, хто говорить, що Посланець Аллаха ﷺ призначив конкретного чоловіка своїм наступником.

9 — Зміщення халіфа. Тут перераховані випадки, в яких припустимо змістити халіфа, такі як віровідступництво, втрати розуму, потрапляння у полон та інші випадки.

Другий параграф «Міжнародні відносини у немусульман» ділиться на два розділи:

1 — Міжнародні відносини у арабів до Ісламу.

2 — Міжнародні відносини у неарабів до Ісламу.

Друга глава «Стан війни в міжнародних відносинах» ділиться на чотири параграфи:

Перший параграф «Визначення поняття «джихад» в Ісламі».

Другий параграф «Які кроки вживаються до початку війни».

Третій параграф «Відносини під час війни».

Четвертий параграф «Відносини після завершення війни» складається із двох розділів:

1 — Коли війна закінчилась на користь мусульман.

2 — Коли війна закінчилась на користь ворогів.

Третя глава «Міжнародні відносини в стані миру» ділиться на три параграфа:

Перший параграф «Мир в Ісламі» складається із таких розділів:

1 — В основі між мусульманами та іншими повинен бути мир.

2 — Стан миру в Ісламі і основи, на яких будується мир.

Другий параграф «Міжнародні відносини між Ісламською Державою і мирними країнами» ділиться параграф на три розділи:

1 — Економічні відносини.

2 — Політичні і дипломатичні відносини.

3 — Культурні відносини.

Третій параграф «Міжнародні організації і комісії по підтриманню миру» складається із двох розділів:

1 — Причини їх виникнення.

2 — Погляд Ісламу на ці організації.

Четверта глава «Про договори і про заклик Корану дотримуватись договорів» складається із чотирьох параграфів:

Перший параграф «Умови і підготовка договорів».

Другий параграф «Види договорів» складається із трьох розділів:

1 — Дозволені договори.

2 — Вимушені договори.

3 — Заборонені договори.

Третій параграф «Порушення договорів і відповідь на претензії сходознавців».

Четвертий параграф «Безпека з точки зору Корану».

Книга доктора аль-Хасана вважається однією із кращих книг в області міжнародних відносин в Ісламі, і ми радимо кожному мусульманину придбати її і ознайомитись з цим матеріалом.

Посилання на книгу

 

Із матеріалів журналу «Аль-Ваъ'й»
25.10.1987