Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 10 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій десятій зустрічі ми розглянемо разом з вами передмову цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддін Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми поговоримо про такі економічні терміни, як «ціна» та «ціновий механізм» у капіталістів. Говорить шейх Такиюддін Набхані:

Ціна

«Коефіцієнт обміну конкретного товару на гроші отримав назву «ціна». Ціна – це обмінна цінність речі по відношенню до грошей. Отож, різниця між обмінною цінністю та ціною полягає у тому, що обмінна цінність – це коефіцієнт обміну речі на будь-які інші речі, однаково, чи є вони грошима, товарами або послугами. Що стосується ціни, то це – обмінна цінність якої-небудь речі по відношенню лише до грошей. У зв’язку з цим ціни товарів можуть в одну мить як підвищитись, так і знизитись,у той час як обмінна цінність усіх товарів по відношенню один до одного не може підвищитись та знизитись.

Також ціни товарі можуть змінюватись, не викликаючи змінення їх обмінної цінності. Отож, ціна товару є однією із різновидів цінності даного товару. Іншими словами, ціна – це цінність товару лише по відношенню до грошей. І оскільки ціна виступає однією із різновидів цінності, то, природно, вона є мірилом того, чи є ця річ корисною або ні, а також мірилом корисності у даній речі.

Товар або послуга будуть вважатися продуктивними та корисними, якщо суспільство призначить певному товару або певній послузі певну ціну. Що ж стосується корисності даного товару або послуги, то вона вимірюється ціною, яку більшість споживачів готові заплатити за їх придбання, однаково, чи є цей товар сільськогосподарською або промисловою продукцією, чи є ця послуга послугою підприємця, транспортної фірми, лікаря або інженера.

Що стосується ролі ціни у виробництві, споживанні та розподілі, то це пояснюється тим, що механізм ціни є тим, що визначає, хто із виробників увійде до сфери виробництва, а хто віддалиться від групи виробників, як і є тим, що визначає, хто із споживачів зможе вдовольнити свої потреби, а чиї потреби залишаться невдоволеними. Витрати виробництва товару є головним чинником, який визначає пропозицію його на ринку, а корисність товару, у свою чергу, є головним чинником, який визначає попит на цей товар на ринку. Вони обидва змірюються ціною. І тому питання пропозиції та попиту є двома основними дослідженнями економіки у капіталістів.

Під пропозицією мається на увазі ринкова пропозиція, а під попитом – ринковий попит. Як неможна визначити попит без згадування ціни, так само неможна визначити пропозицію без ціни. Проте попит змінюється протилежно зміненню цін. З підвищенням ціни падає попит, а з її падінням він зростає. Для пропозиції усе ж навпаки – вона змінюється паралельно зі зміненням ціни,тобто пропозиція збільшується з підвищенням ціни та зменшується з її зниженням. В обох випадках ціна спричиняє досить значний вплив як на попит, так і на пропозицію. Тобто ціна дуже сильно впливає як на виробництво, так і на споживання.

Ціновий механізм

У розумінні капіталістів, ціновий механізм – це ідеальний метод розподілу товарі та послуг серед індивідуумів суспільства, тому що корисність є результатом зусиль, витрачених людиною. І якщо зарплата не відповідає роботі, рівень виробництва, безперечно, піде на спад. У зв’язку з цим ідеальний метод розподілу товарів та послуг серед індивідуумів суспільства – це той метод, який гарантує досягнення найбільш високого можливого рівня виробництва.

Цим методом є ціновий метод, який називають «ціновим механізмом». Капіталісти вважають, що цей метод автоматично утворює економічний баланс, оскільки він ґрунтується на наданні споживачам права на вільний самостійний вибір варіантів розподілу ресурсів, які є у суспільства, на різноманітні галузі економічної активності шляхом купівлі ними деяких ресурсів та утримання від купівлі інших ресурсів. Вони витрачають набуті ними прибутки на те, у чому вони мають потребу або чого вони бажають. Якщо споживач, який не бажає вживати вино, буде утримуватись від його купівлі, витрачаючи свій прибуток на іншу річ, або якщо усі люди перестануть бажають цей товар, то виробництво вина стане неприбутковим через недостатність попиту на нього, що, природно, приведе до припинення виробництва вина, і так – усі предмети. Своїм утриманням від купівлі та своєю волею вибору споживачі визначають обсяг та якість виробництва. Завдяки ціні відбувається розподіл товарів та послуг в залежності від того, чи можуть споживачі оплатити їх або ні, а також чи готові виробники віддати свої товари та послуги за неї або ні».

vartist

Перші ніж закінчити нашу зустріч, хотілось би нагадати найяскравіші ідеї, які були озвучені у нашій сьогоднішній темі:

1 – Ціна – це обмінна цінність речі по відношенню до грошей.

2 – Ціни товарів можуть в одну мить як підвищитись, так і знизитись.

3 – Обмінна цінність усіх товарів по відношенню один до одного не може одночасно підвищитись та знизитись.

4 – У розумінні капіталістів, ціновий механізм – це ідеальний метод розподілу товарів та послуг серед індивідуумів суспільства.

5 – Капіталісти вважають , що ціновий механізм автоматично утворює економічний баланс.

6 – Ціновий механізм ґрунтується на наданні споживачам права на вільний самостійний вибір варіантів розподілу ресурсів, які є у суспільства, на різноманітні галузі економічної активності.

7 – Роль ціни у виробництві полягає у тому, що ціна визначає того, хто із виробників увійде до сфери виробництва, а хто віддалиться від групи виробників.

8 – Роль ціни у споживанні полягає у тому , що ціна визначає того, хто із споживачів зможе вдовольнити свої потреби, а чиї потреби залишаться невдоволеними.

9 – Роль ціни і розподілі:

а) Витрати виробництва товару є головним чинником, який визначає пропозицію його на ринку.
б) Корисність товару є головним чинником, яки й визначає попит на цей товар на ринку.
в) Витрати виробництва та корисність вимірюються за допомогою ціни.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави. Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.


Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій
20.12.2014

Головне меню