З приводу слів присяги халіфу «... наскільки я можу це зробити і в силах»

Відповіді на питання
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

У «Системі Ісламу» приводиться наступне:  (Третє: якщо мається думка, за допомогою якою хочуть об’єднати мусульман для їх же інтересів.

У цьому випадку дозволено муджтахіду залишити свою думку, якої він досяг своїм іджтіхадом, та прийняти те рішення, яким бажають об’єднати думку мусульман. І це подібно до того, як відбулося з Усманом (нехай задоволений буде ним Аллах).  

В «Ісламській особистості» у першому томі приводиться: (Четверте – якщо мається думка, за допомогою якої хочуть об’єднати мусульман для їх же інтересів. У цьому випадку дозволено муджтахіду залишити свою думку, якої він досяг своїм іджтіхадом , та прийняти те рішення, яким бажають об’єднати думку мусульман.  І це подібно до того, як відбулося з Османом під час його присяги. Передається, що Абдуррахман ібн Ауф після того, як опитав людей, як разом та і поодинці, приховано та явно, зібрав усіх людей у мечеті, піднявся на мінбар і довго взивав до Аллаха. Потім він покликав Алі і, взявши його за руку,спитав його: Чи даєш ти мені присягу на те, що будеш керуватися книгою Аллаха, сунною Його Пророка та думкою двох Халіфів після нього Абу Бакра та Омара?  Алі відповів: Я даю тобі присягу на те, що буду керуватися книгою Аллаха, сунною Його Пророка та виводити свою думку. Він відпустив руку та покликав Османа, спитав у нього: Чи даєш ти мені присягу на те, що будеш керуватися книгою Аллаха, сунною Його Пророка та думкою двох Халіфів після нього Абу Бакра та Омара? Осман відповів: О, Аллах, так. Абдуррахман підняв погляд на стелю мечеті  і свою руку з рукою Османа і сказав тричі: О, Аллах, будь свідком …).  

Питання: Я читав інші рівняти, у яких говориться: «наскільки я зможу це робити і в силах», «згідно моїм знанням та силам». Це має таке ж значення як (буду виводити свою думку)? Потім я читав в інших ріваятах, що Алі ібн Абу Таліб погодився і сказав (наскільки зможу). Наскільки усе це достовірно?

Відповідь:
Так, нема протиріч у тих виразах серед вчених та муджтахідів. Для ясності скажу наступне:

- Приводиться в аль-Бідая та ан-Ніхая у ібн Касіра: «Підійди до мене, о, Алі». Алі підійшов до нього, до мінбару, і Абдуррахман взяв його за руку та спитав: «Чи даєш ти мені присягу, що будеш керуватися книгою Аллаха, сунною Його Пророка та діями Абу Бакра та Омара?» Він відповів: «О, Аллах, ні, але наскільки я зможу це робити і в силах …».

- Приводиться в Таріх ар-Русуль та аль-Мулук у ат-Табарій: «Він покликав Алі та сказав йому: Ти повинен дати обітницю Аллаху та укласти угоду, що будеш керуватися книгою Аллаха та сунною Його Пророка та думкою двох Халіфів після нього. Він відповів: Я бажаю вчиняти згідно моїм знанням та силам …».

Ймовірно, коли ти читав ці ріваяти, подумав, що «буду виводити свою думку» відрізняється від «наскільки я зможу це зробити та у силах», «згідно моїм знанням та силам», але усі вони з одним змістом. Алі, нехай буде задоволений ним Аллах, робив відмінність між слідуванням Книзі та Сунні та слідуванням за діями Абу Бакра та Омара, де він погодився слідувати Книзі та Сунні, але виключив дію Абу Бакра та Омара своїми силам та знаннями , тобто іджтіхадом.   

Це розуміння вчених приводиться у книзі Тамхід аль-Аваіль та Талхис ад-Далаіль у Кади Абу Бак раль-Бакиляні аль-Малікі:

«А якщо вони спитають як Абдуррахман дав присягу Осману, то він дав присягу на умові того, що він буде слідувати у законах  за Абу Бакром та Омаром. І передається від нього, що він сказав Алі: «Ми даємо тобі присягу та доручаємо тобі цю справу при умові, що ти будеш правити книгою Аллаха, сунною Його пророка та законами, виведеними двома керівниками після нього, та Алі відповів: ні, але я буду виводити свою думку. І він зробив ту саму пропозицію Осману, і той погодився з цими умовами, і присягу дали йому ..». Він виразився словами: «буду виводити свою думку».  
Також ас-Сархасій, який помер у 483р.х., у своєму усулі приводить це розуміння та говорить:

«Потім Омар призначив шуру серед шістьох, які одностайно доручили цю справу Абдуррахману, після того як він зняв свою кандидатуру. Він запропонував Алі діяти згідно з думкою Абу Бакра та Омара, і він відповів: «Я буду вчиняти згідно з Книгою Аллаха, Сунною Його Посланця, потім буду виводити свою думку. Він висунув ці умови Осману, і той погодився з ними. Він виразив це словами «буду виводити свою думку».
Потім це питання відомо також у сучасних дослідженнях. Приводиться у Маджалля аль-Джаміа аль-Іслямійя Медини у науковому дослідженні - 1423г.х. /2002р. наступне:

«Абдуррахман ібн Ауф зібрав мусульман у мечеті … потім покликав Алі. І Абдуррахману було доручено обрати Халіфа після того, як він зняв свою кандидатуру, і мусульмани повинні були дати присягу тому, кому він дасть її.

Абдуррахман поставив руку на руку Алі та сказав: «Ми присягаємо тобі в обмін на те, що ти будеш керуватися Книгою Аллаха, Сунною Його Пророка та іджтіхадом Абу Бакра та Омара». Алі не погодився з іджтіхадом Абу Бакра та Омара і сказав:  «Ні, я буду виводити свою думку». І Абдуррахман відпустив його руку та покликав Османа (нехай буде задоволений ними Аллах) і той погодився з іджтіхадом Абу бакра та Омара, навіть, якщо відбулося після цього те, що відбулося».    

Тому нема протиріччя поміж «буду виводити свою думку» та поміж «наскільки я можу це зробити і в силах»  та між «згідно моїм знанням та силам». Усе це має одне значення у вчених згідно дарованих їм Аллахом знань. Якщо виражено одним із цих висловлювань, то це вірно, особливо, якщо справа стосується виведення закону із доказу, як ми згадували у своїх книгах. Тому, якщо ти побачиш, що написано «буду виводити свою думку» замість «наскільки я можу це зробити та в силах» або «згідно моїм знанням та силам», то у цьому нема нічого такого, якщо це стосувалось доказу та виведення законів.

-Що стосується того, що приводить Імам Ахмад у своєму Муснаді: «Я спитав, як ви дали присягу Осману, залишивши Алі? Він відповів: у чому моя вина? Я почав з Алі і сказав: Я присягаю тобі на Книзі Аллаха, Сунні Його Пророка та думці  Абу Бакра та Омара. Він відповів: наскільки зможу. Він сказав: «Потім я запропонував це Осману і він погодився». Його  ланцюжок слабкий.  Суф’ян ибн Вакі  - про нього сказав слабкий не один. Аль-Хафіз в ат-Такріб сказав: Суф’ян  ібн Вакі – його слова не приймаються». Також слабким його вважає Абу Зура ар-Разій у книзі ад-Дуафа  (слабкі) і від нього передає Абу Хатім у Джарх та Таділь (дискредитації та виправданні): «Я спитав Абу Зура про Суф’ян ібн Вакі і про те, що про нього говориться, що він бреше. Він відповів: «Так»». Тому хадіс слабкий і ми на нього не покладаємось.   


10 Рабіуль Авваль 1434р.х.
21/1/2013р.