Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 6 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій шостій зустрічі ми розглянемо разом з вами передмову цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддін Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми представимо вашій увазі внесок вшанованого шейха Фатхі Саліма, нехай змилується над ним Аллах, у пояснення передмови вивчаємої нами книги «Економічна система в Ісламі».

Книга «Економічна система в Ісламі» містить цінне, глибоке, а точніше — озаряючи ідейну передмову на сорока двох сторінках, де шейх Такиюддін Набхані, нехай змилується над ним Аллах, спростував основи, на яких будується економічна система як капіталістичної, так і комуністичної ідеологій. Потім від підготував основу для тлумачення економічної системи в Ісламі.

Видатний вчений шейх Фатхі Салім Абу Газій, нехай змилується над ним Аллах, зробив значний внесок у пояснення цієї передмови та зміг спростити її розуміння. У своєму тлумаченні шейх Фатхі пише: «Сьогоднішній світ переживає часи найгіршого режиму правління, а саме — капіталістичної системи, яка будується на доктрині відокремлення релігії від життя. Прихильники цієї системи будують своє життя на основах та правилах, які спеціально вироблені для цього дешевого життя, яке більше нагадує життя у в джунглях. Іншими словами, вони будують своє життя на чотирьох основоположних , на їх думку, свободах: свобода віросповідання, свобода думки, власності та свобода особистості».

«Таким чином, вони зробили реальність джерелом для свого мисленні, а матеріальну вигоду — критерієм для своїх справ. На їх думку, більшість здатна визначити правильність,а верховенство належить народу, який є джерелом усіх видів влади. Цим самим вони зібрали людей на ламкій та уразливій основі, якій ніколи не судилося стати стабільною . У якості третейського судді вони визначили компромісне рішення, де цінності та ідеали не обмежуються ніякими межами та ніякою рівновагою. Таким чином, сильний має силу та перевагу, а слабкий терпить приниження та жебракує. Для собак виробляють жирне харчування, навчають спеціальних лікарів — ветеринарів,— які лікують їх, відкривають спеціальні салони краси та уходу за ними,у той час як мільйони людей живуть між життям та смертю, скитаючись по вулицях, а мільйони інших людей несправедливість та гніт примушують покинути свої дома та вдатися до втечі, щоб врятувати своє життя . Мільйонам до них подібних не дають можливості користуватись громадським транспортом, прогулюватися у громадських місцях та відвідувати учбові заклади з причини того, що вони — темношкірі».

Шановні мусульмани!

Це і є капіталістична економічна система, яка привела людство на таку низьку ступінь мук та нещасть. Давайте разом постараємось прояснити основи, на яких ґрунтується їх ідеологія. Як вони дивляться на життя і як вони розуміють проблеми, а також яке рішення вони пропонують для цих проблем?

В основі капіталістів лежить ідея відокремлення релігії від життя . Вони увірували та віддали себе у розпорядження цієї ідеї, а християнську доктрину (віровчення) вручили у руки купки клерикалів (релігійних діячів) і обмежили її стінами церков, а самі скерувались до матеріального життя у гонитві за наживою та задоволеннями, а точніше — за грошима та сексом, віддаливши від своєї свідомості ідею майбутнього Судного дня. Серед них з’явилось багато вчених, які розробили різноманітні теорії, провели дослідження, зібрали статистику та приступили до розгляду моментів, які їх цікавили. Найбільш відомим із них стали: Адам Сміт, Рікардо, Маршалл, Маркс, Мальтус та інші. Вони розглядали людину сугубо як фізичне явище і тільки. Вони обмежили її потреби досягненням виключно матеріальних цінностей тат проігнорували решту аспектів його життя, такі як досягнення духовних, гуманних та моральних цінностей. Окрім цього, вони дослідили питання вдоволення цих потреб виключно під матеріальним кутом. Внаслідок такого підходу вони визначили три основи, на яких вони побудували свою економіку та зосередили свої дослідження , аналізи та теорії. Цими трьома основами є:

1) Відносний дефіцит: недостатність товарів та послуг для вдоволення численних та таких, що відновлюються, потреб людини. Це і є економічна проблема, яка стоїть перед їх суспільством.

2) Цінність вироблених товарів. Це і є основа економічних досліджень і те, що іони більше усього вивчають.

3) Ціна та її роль, яку вона відіграє у виробництві, споживанні та розподілі. Це і є наріжний камінь в економічній системі капіталізму.

Капіталісти дослідили у людині лише дві сторони, а саме: потреби, які вимагають вдоволення, та засоби вдоволення цих потреб у виді товарів та послуг. Вони говорять: «Ці потреби є виключно матеріальними». Більше того, вони заявили, що цим потребам нема кінця, що вони — численні, різноманітні та так, що постійно оновлюються.

Далі вони говорять: «Між тим, засоби вдоволення потреб — товари та послуги, скільки б їх не було, — обмежені та мають край. І тому існує величезна різниця між безмежними потребами та обмеженими засобами вдоволення. Обмежених засобів недосить для вдоволення необмежених потреб». Звідси і виходить у них економічна проблема.

Вони заявляють про те, що між людиною та оточуючою її природою іде невпинна боротьба з метою рішення розуміємої ними економічної проблеми. Дана проблема виходить із прагнення індивіда або суспільства вдовольнити свої не маючі кордонів потреби. На їх думку, потреби не мають кордонів з тієї причини, що вони не обмежуються вродженими нуждами, що вимагаються для збереження людського організму. Навпаки, вони збільшуються в залежності від схильності або набутого бажання людини до примноження та споживацької різноманітності згідно розвитку суспільства, в якій вона живе.

Вони говорять, що відповідальність за дефіцит несе не лише природа. Навпаки, є і інший бік, який повертається до постійному прогресу людства у ствердженні свого панування над силами, яких набагато більше, аніж плоди природи, що приводить до росту та різноманітності потреб . Відповідальність за цей бік несе людська природа, яка є причиною існування даного явища. Іншими словами, людина також несе відповідальність за дефіцит.

Перш ніж закінчити нашу зустріч, прокреслимо пряму лінію поруч із кривою, щоб виявити вразливість останньої. Для цього нагадаємо найяскравіші помилки, які зробили капіталісти, а потім представимо вашій увазі вірну їм заміну, виведену із Ісламу:

1 — Вони зробили реальність джерелом їх мислення. Але було б правильним, якщо б вони зробили її предметом їх мислення з метою змінення її та досягнення правильного розвитку.

2 — Вони зробили матеріальну вигоду критерієм для своїх вчинків та справ. Між тим, правильним критерієм вчинків в Ісламі є халял (дозволене) та харам (заборонене).

3 — Вони вирішили, що більшість визначає правильність. Але не завжди більшість знаходиться на боці правильності . Іноді для того, щоб визначити правильність, необхідно звернутись до спеціалістів та експертів.

4 — Вони вирішили, що верховенство належить народу,у той час як верховенство в Ісламі належить божественним законам (Шаріату), а не народу.

5 — Вони визначили народ джерелом усіх влад. Між тим, в Ісламі народу належить виконавча влада. Умма обирає та призначає халіфа, надаючи йому права на заміщення її у втіленні божественних законів Шаріату над нею.

6 — Вони визначили компромісне рішення у якості третейського судді, у той час як остаточним рішення будь-якої проблеми є правило,яке проголошує, що кожен володар якогось права повинен отримати його.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави . Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.


Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій
12.12.2014

Головне меню