Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 16 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Ціновий механізм упорядковує розподіл та встановлює баланс між виробником та споживачем

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій шістнадцятій зустрічі ми розглянемо разом з вами передмову цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддін Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми поговоримо про роль ціни у виробництві та розподілі у розумінні капіталістів. Говорить шейх Такиюддін Набхані:

«Що стосується того, що ціна є тим, що упорядковує розподіл, то це пояснюється тим, що людина бажає задовольнити усі свої потреби, цілком. І тому вона прагне отримати товари та послуги, що задовольняють її потреби. Якщо надати кожній людині свободу вдоволення своїх потреб, то вона не облишить купувати та споживати усі бажані нею товари.

Але у силу того, що усі люди прагнуть до однієї і тієї ж самої мети, отож, кожна людина при задоволенні свої потреб повинна зупинитись у тієї грані, у межах якої вона зможе обмінювати свою працю на працю інших людей , іншими словами – у грані грошової винагороди, яку вона отримує внаслідок своєї праці, тобто у грані ціни. Виходячи з цього, ціна є природно встановлюваним обмежувачем, який примушує людину при її купівлі та споживанні зупинитись у межі, пропорційній її прибуткам.

Наявність ціни примусило людину обмірковувати, порівнювати та розставляти пріоритети між своїми конкуруючими одна з одною потребами, що вимагають задоволення. Внаслідок цього людина бере те, що вона вважає за необхідне, і утримується від того, що вважає менш необхідним.

Це і примушує людину обмежитись частковим вдоволенням деяких потреб, щоб можна було задовольнити інші потреби, які, за її думкою, не поступаються по важливості попереднім частково задоволеним потребам .

Отож, ціна упорядковує розподіл потреб, які вимагаються індивідом, як і упорядковує розподіл обмеженої корисності (товарів та послуг) на більшу кількість споживачів, які бажають цю корисність (товари та послуги). Різниця прибутків споживачів примушує індивіда користуватись лише тим, що дозволяють йому його прибутки. Таким чином, споживання деяких товарів обмежується тими людьми, чиї прибутки дозволяють їм користуватись ними, а споживання інших товарів є загальним для усіх людей, які здатні оплатити лише мінімальну вартість цих товарів . І у силу того, що ціна є на деякі товари високою, а на деякі інші – низькою, а також з причини наявності та відсутності грошової винагороди, у деяких людей, вона (ціна) є тим, що упорядковує розподіл корисності (товарів та послуг) серед споживачів.

Що стосується того, що ціна встановлює баланс між виробництвом та споживанням, тобто є з’єднуючою ланкою між виробником та споживачем, то це спостерігається у тому, що виробник, який виробляє те, що потрібно споживачу, отримає за це платню, тобто прибуток. Виробник, продукція якого не має попиту серед споживачів, врешті решт, стає банкрутом. Єдиним засобом, що дозволяє виробнику визначити об'єм попиту споживачів на товар, який ним виробляється, є ціна. Саме за допомогою ціни можна дізнатись бажання споживачів. Збільшення попиту споживачів на купівлю певного товару підвищує його ціну на ринку, і тим самим збільшується виробництво цього товару для вдоволення бажань споживачів.

Зменшення попиту споживачів на купівлю певного товару знижує його ціну на ринку, і тим самим зменшується виробництво цього товару. Так прибутки, призначені для виробництва, збільшуються в залежності від підвищення ціни та зменшуються в залежності від зниження ціни. Таким чином, ціна встановлює баланс між виробництвом та споживанням і є з’єднуючою ланкою між виробником та споживачем.

Даний процес відбувається машинально.

Отож, у розумінні капіталістів ціна є основним принципом, на якому базується економіка. Це є наріжним камінням капіталістичної економіки ».

Перш ніж завершити нашу зустріч, хотілось би нагадати найяскравіші ідеї, які були озвучені у нашій сьогоднішній темі:

Ціна стимулює виробництво, упорядковує розподіл і є з’єднуючою ланкою між виробником та споживачем , а також встановлює баланс між виробництвом та споживанням. На минулій зустрічі ми пояснили перше питання, а саме – що ціна є стимулом виробництва. Сьогодні ми пояснимо вам два питання, що залишилися у решті:

Питання друге: ціна упорядковує розподіл

1 – Людина бажає вдовольнити усі свої потреби, цілком. І тому вона прагне отримати товари та послуги.

2 – Якщо надати кожній людині свободу вдоволення своїх потреб, то вона не облишить купувати та споживати усі бажані нею товари .

3 – При задоволенні своїх потреб людина повинна зупинитися у межі ціни, яку вона може придбати своєю працею.

4 – Ціна є обмежувачем, що примушує людину при купівлі та споживанні зупинитися у грані, пропорційній її прибуткам.

5 – Ціна примушує людину обмірковувати, порівнювати та ставити пріоритет між своїми конкуруючими одна з одною потребами, що вимагають задоволення.

6 – Ціна є тим, що впорядковує розподіл потреб, які людина хоче задовольнити.

7 – Різниця прибутків споживачів примушує людину користуватися лише тим, що дозволяють їй її прибутки.

8 – Споживання деяких товарів є загальним для усіх людей, які здатні оплатити лише мінімальну вартість товару.

9 – Ціна примушує людину обмежитись частковим вдоволенням деяких потреб, щоб можна було задовольнити інші потреби.

10 – Ціна упорядковує розподіл корисності (товарів та послуг) серед споживачів.

Питання третє: ціна встановлює баланс між виробництвом та споживанням

1 – Ціна є з’єднуючою ланкою між виробником та споживачем.

2 – Виробник,який виконує бажання споживачів, винагороджується отриманням прибутку.

3 – Виробник, продукція якого не має попиту серед споживачів, врешті решт, стає банкрутом.

4 – Виробник може дізнатись про бажання споживачів двома шляхами:

а) Якщо збільшилась кількість споживачів, що купують товар, то ціна на цей товар буде зростати, а його виробництво – збільшуватись, щоб задовольнити бажання споживачів.

б) Якщо зменшилась кількість споживачів, які купують товар, то ціна на нього буде знижуватись, а його виробництво – падати униз.

5 – Прибутки, призначені для виробництва, збільшуються у залежності від підвищення ціни і зменшуються від зниження ціни.

6 – Ціна встановлює баланс між виробництвом та споживанням і є з’єднуючою ланкою між виробником та споживачем.

7 – Ціна у розумінні капіталістів є основним принципом, на якому базується економіка, та наріжним камінням капіталістичної економіки.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави . Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.

Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій

Головне меню