Порочна і корумпована освіта Пакистану породжує відсталість

Пакистан
Друкарня

С миті утворення Пакистану в країні продовжується зневажливе ставлення до питання освіти, в результаті чого десятки мільйонів наших братів і сестер були позбавлені права на освіту, яке раніше було гарантовано Ісламом.

Під час панування британського колоніалізму експериментальні науки відокремили від ісламських, внаслідок чого школи розділились на релігійні і звичайні. Таке розділення продовжується і по сей день, незважаючи на те, що Іслам — на відміну від західного світу — має інший погляд. Це розділення утворило особливе мислення, в результаті чого західні думки і концепції проникли у суспільство і утворився дефіцит вчених, мислителів і політиків. З іншого боку, ті, хто бажав повернення Ісламу в життя, буди нездатними на це. Політика освіти в Пакистані скерована на виховання поколінь, які дотримуються світських поглядів, і усунення Ісламу із життя суспільства, хоча Іслам здатен виховати сильних особистостей.

Система освіти Халіфату навчає Ісламу таким чином, що чоловік повністю розуміє Іслам і практикує його в політичному і індивідуальному житті. Чоловік усвідомлює сенс свого існування, а це — поклоніння Всевишньому Аллаху. Знаходження Ісламу в житті формує правильний погляд у людей, а саме — що релігія здатна надати рішення економічним і політичним проблемам. Це дозволило Ісламській Уммі бути маяком знань для багатьох народів на протязі більше тисячі років. Ісламська Держава вивела для людства багатьох вчених і винахідників в математиці, медицині, праві і астрономії . Арабська мова була державною мовою Халіфату і символом інтелекту для чоловіків і жінок в усьому світі. Європейська еліта віддавала перевагу навчанню в ісламських містах.

Нинішня система освіти Пакистану слідує неправильним методам навчання, вона сконцентрувалась на заучуванні знань замість того, щоб сконцентруватись на поняттях, пов’язуючи ідеї з почуттями. Саме це привело до відходу від розумного методу мислення, якому слідувала Ісламська Умма. Окрім цього в країні спостерігається нестача навчальних закладів і кваліфікованих вчителів. В багатьох школах навчання відбувається не на мові Корану і не на рідній мові учнів. В 2015 році Пакистан займав 113 місце із 120 по рівню освіти. Провальна державна політика і нестача фінансування привели до розквіту приватного сектора освіти до такої міри, що він став переважати над державним. Внаслідок цього на батьків студентів лягає додаткове фінансове навантаження, — плата за навчання. Через ці недоліки багато студентів бажають отримати освіту на Заході, і в результаті Пакистан та інші мусульманські землі втрачають талановиту молодь, відбувається так званий «виток мозків». А після навчання у студентів немає причин повертатись в Пакистан, тому що їх освіта не може бути реалізована у промисловості і сільському господарстві у рідній країні, тим більше,що політика держави провальна і в цих сферах.

Освіта в Пакистані — це колоніальний політичний інструмент для віддалення мусульман від ісламської акиди і ісламської спадщини, а також для запобігання відродження і прогресу.

Британія під час свого колоніалізму просувала секуляризм, демократію та інші західні концепції. Сьогодні Америка, Європа та колоніальні інститути, такі як ВТО, продовжують цю політику. Шкільні програми для державних і приватних шкіл Пакистану були складені і написані західними вченими і мислителями з метою створити уявлення про Іслам як про духовну релігію. Захід за допомогою таких програм нав’язував свої порочні концепції, любов до себе і своєму образу життя, бажаючи згодом сформувати світські особистості з західним образом мислення.

Сьогодні Іслам викладається теоретично, без усілякого зв’язку з реальністю. Навчальні програми обмежені законами про поклоніння і мораль з деяким згадуванням законів про спадок, шлюб і розлучення. У той ж час ігноруються закони, пов’язані з взаємовідносинами, економікою, зовнішньою і внутрішньою політикою, звіт правителя і подібні до цього норми.

Система освіти — погляд Ісламської акиди 

Всевишній Аллах сказав:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

«О, ті, які увірували! Оберігайте себе і свої родини від Вогню, розтопкою якого будуть люди і каміння» (66:6).

Халіфат несе відповідальність за освіту своїх громадян . Основною ціллю ісламської системи буде розробка такої освітньої політики, яка стане сприяти появі сильних ісламських особистостей. Отож, навчальна програма буде формувати аналітичне мислення, інтерес до знань і прагнення зробити свій внесок в суспільство, а кінцева ціль — це отримання довольства Аллаха. В проекті Конституції, підготовленому Хізб ут-Тахрір, в статті 170 говориться: «Ісламська доктрина повинна бути основою, на якій будується освітня програма. Таким чином, усі навчальні предмети і методи навчання створюються у суворій відповідності з цією основою без яких-небудь розходжень».

Особливу увагу буде приділено експериментальним наукам на різних етапах навчання, з метою розвитку виробництва, розробок і технологій. Серед Умми будуть з’являтись сильні вчені, доктора, інженери, і це приведе до новому науковому прогресу. Халіфат стане світовим лідером в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я, архітектурі та інших необхідних для життя галузях. Що стосується гуманітарних наук, то в статті 174 говориться: «Що ж стосується гуманітарних наук, то вони викладаються на початкових рівнях, згідно з конкретною політикою, яка не суперечить ісламським ідеям і законам. На вищих рівнях гуманітарні науки вивчаються так само, як і точні науки, з умовою, що їх викладання не розходиться з політикою освіти та її ціллю».

Достатній час буде приділятись арабській мові і ісламським наукам, щоб з дитинства сформувати основні принципи Ісламу. Ісламська культура буде викладатись на усіх рівнях освіти. Учнів будуть заохочувати у вивченні ісламського права і законодавства, щоб у них була ясність в методах застосування Ісламу в життя. У 172 стаття говориться: «Метою освіти є формування ісламської особистості, отримання людьми знань і пізнання наук, які стосуються сфер життєдіяльності людини. Для досягнення цієї цілі створюються методи навчання, які ведуть до цієї цілі, і виключається поява яких-небудь інших методів, що ведуть до іншої цілі». В книзі «Проект Конституції», роз’яснюючи 175 статтю, говориться: «Доказом цієї статті служать дії Посланця ﷺ. Він навчав законам Ісламу чоловіків, жінок, старих і молодь, що свідчить про те, що Ісламу навчаються в кожному поколінні і на кожному етапі навчання».

Ісламська Держава надасть усе необхідне для полегшення процесу навчання (приміщення для шкіл, програми і метод навчання). Для фінансування освіти держава реструктурує свої прибутки згідно з законами Шаріату, що прискорить науковий прогрес. В результаті це принесе величезний прибуток у громадську власність (енергія), машинобудування і в державні підприємства (масштабне будівництво). Іслам покладе край смертельним для економіки податкам, таким як податок з продажу чи податок на прибуток. Ісламська Держава буде працювати над тим, щоб Умма знов стала маяком знань для усього людства. В 179 статті говориться: «Окрім шкіл і університетів держава повинна забезпечити умови розвитку знань за допомогою бібліотек, лабораторій і решти засобів, щоб кожен бажаючий отримав можливість продовжити дослідницьку в різноманітних областях (таких як фікх, усуль фікх, вивчення хадісів і тафсірів, медицини, інженерії хімії, проведенні різноманітних науково-дослідницьких робіт, відкриттів, винаходів і т.п.) з тим, щоб в Уммі існувало широке коло муджтахідів, вчених-винахідників і новаторів».

 

Хізб ут-Тахрір
Пакистан
15 Шавваля 1443 р.
15 квітня 2022 р.