Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 13 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Закони корисності у капіталістичній ідеології: тлумачення шейха Фатхі Саліма

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій сьогоднішній зустрічі ми продовжимо огляд передмови цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддин Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми поговоримо про такі економічні терміни, як «гранична корисність», «цінність виробляємої речі» и «обмінна цінність» у капіталістів.

Закони корисності:

Шейх Фатхи Салім, нехай змилується над ним Аллах, у тлумаченні та спрощенні передмови книги «Економічна система в Ісламі» пише наступне:

«Для того, щоб отримати закони, що впливають на корисність у капіталістичному розумінні, припустимо, що є певна кількість одного сорту хліба. І якщо цю кількість розділити на рівні одиниці та використати ці одиниці послідовно у вдоволенні потреби (наприклад, у харчування), то у кожної одиниці хліба буде корисність. Проте ці рівні одиниці при послідовному вживанні у вдоволенні потреби не дають одну і ту ж корисність для споживача, тобто не мають один і той же коефіцієнт вдоволення.

Для повної ясності наведемо наступний приклад. Припустимо, що ви досить голодні, щоб з’їсти п’ять одиниць хліба. Після першої одиниці хліба (за яку ви віддали $8) ви вже трохи наситились, тому за другу готові заплатити $7. Після другої за третю ви готові заплатити $6. Після третьої одиниці хліба ви наїлися, тому за четверту одиницю хліба ви готові заплатити лише $4, а за п’яту – лише $1. Таким чином, загальна корисність споживання п’яти одиниць хліба оцінюється у $8 + $7 + $6 + $4 + $1 = $26. У даному прикладі простежується наступне:

Перше: збільшення загальної корисності зі збільшенням споживання. Загальна корисність – це сума корисностей, яка отримується людиною від споживання споживацьких одиниць, це пропорційна дія споживання, яке знижується зі зниженням споживання та зростає з ростом даного споживання.

Друге: зниження граничної корисності зі збільшенням споживання. Ми помітили, що загальна корисність збільшується зі збільшенням споживаних одиниць, як і помітили, що процент збільшення загальної корисності виник внаслідок споживання останньої одиниці. У протилежність цьому ми бачимо, що гранична корисність зменшується зі збільшенням споживання. Дане явище називається законом зниження граничної корисності. Закон зниження корисності зі збільшенням споживання застосовується до граничної корисності, а не до загальної. Він відноситься до корисності майна (речі) у відношенні споживача і не стосується корисності самого майна. Феномен спадання граничної корисності не повертається до самого майна, оскільки природа речей вимагає того, щоб суб’єктивна корисність однакових одиниць була рівною. Навпаки, цей феномен повертається до самого споживача».

Перш. Ніж завершити нашу зустріч, підведемо підсумки щодо законів, які регулюють корисність:

1 – збільшення загальної корисності:

Загальна корисність зростає з ростом споживання. Загальна корисність прямо пропорційна споживанню.

2 – Зниження граничної корисності

Гранична корисність знижується з ростом споживання. Гранична корисність обернено пропорційна споживанню.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави . Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.

Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій

Головне меню