Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 15 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Ціновий механізм – стимулятор виробництва

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій сьогоднішній зустрічі ми продовжимо огляд передмови цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддин Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми поговоримо про «ціновий механізм» у капіталістів.

Ціновий механізм

Шейх Такиюддін Набхані говорить: «У розумінні капіталістів, ціновий механізм – це ідеальний метод розподілу товарів та послуг серед індивідуумів суспільства, тому що корисність є результатом зусиль, витрачених людиною. І якщо зарплатня не відповідає роботі, то рівень виробництва, безперечно, піде на спад. У зв’язку з цим, ідеальний метод розподілу товарів та послуг серед індивідуумів суспільства – це той метод, який гарантує досягнення найбільш високого рівня виробництва.

Цим методом є ціновий метод, який називають «ціновим механізмом». Капіталісти вважають, що цей метод автоматично утворює економічний баланс, оскільки він базується на наданні споживачам права на вільний самостійний вибір варіантів розподілу ресурсів, які є у суспільства, на різноманітні галузі економічної активності шляхом ними деяких ресурсів та утримання від покупки інших ресурсів. Вони витрачають набуті ними прибутки на те, чого вони потребують або чого вони бажають. Якщо споживач, який не бажає вживати вино, буде утримуватись від його покупки, витрачаючи свій прибуток на іншу річ, і якщо усі люди перестануть бажати цей товар, то виробництво вина стане неприбутковим через недостатність попиту на нього, що природнім чином приведе до припиненню виробництва вина, і так – усі предмети. Своїм утриманням від покупки та своєю свободою вибору покупки споживачі визначають об'єм та якість виробництва.

Завдяки ціні відбувається розподіл товарів та послуг в залежності від того,чи можуть споживачі оплатити її або ні, а також чи готові виробники віддати товар за цю ціну або ні. Ціновий механізм стимулює до виробництва та упорядковує розподіл, а також пов’язує споживача з виробником, тобто здійснює баланс між виробником та споживанням.

Що стосується того, що ціна стимулює виробництво, то це пояснюється тим, що головним стимулом виконання людиною будь-якої продуктивної праці або витрати слугує матеріальна винагорода за цю працю або цю витрату. Економісти капіталізму виключають, що людина може витрачати свої сили під впливом моральних або духовних стимулів. Моральний стимул, існування якого вони визнають, також відноситься ними до області матеріальної винагороди. Вони вважають, що людина витрачає свої зусилля лише для того, щоб вдовольнити свої потреби та здійснити матеріальні бажання. Дане вдоволення здійснюється або шляхом споживання товарів, безпосередньо виробляємих нею, або шляхом отримання грошової винагороди, яка дозволяє їй придбати товари та послуги, вироблені іншими людьми. І оскільки людина при вдоволенні більшості, а можливо – і усіх своїх потреб, спирається на обмін своєї праці на праці інших людей, отож, вдоволення її потреб здійснюється шляхом отримання за свою працю грошової винагороди, яка дозволяє їй отримати товари та послуги, а зовсім не шляхом придбання товарів, які повинні вироблятись лише нею самою. Отож, грошова винагорода, а це і є ціна, слугує стимулом для виробництва. Отож, ціна стимулює виробників витрачати свої зусилля, а отож – є стимулом виробництва».

Перш ніж завершити нашу зустріч, хотілось би нагадати найяскравіші ідеї, які були озвучені у нашій сьогоднішній темі:

Перше питання: ціна стимулює виробництво

1. Головним стимулом виконання людиною будь-якої продуктивної праці слугує матеріальна винагорода за витрачені зусилля.

2. Економісти капіталізму виключають те, що людина може витрачати свої сили під впливом моральних чи духовних стимулів.

3.Моральний стимул, існування якого вони визнають, також відноситься ними до області матеріальної винагороди.

4.Людина витрачає свої зусилля лише для того, щоб вдовольнити свої потреби та здійснити матеріальні бажання.

5. Вдоволення потреб та матеріальних бажань людини здійснюється одним із наступних трьох шляхів:

а) Шляхом придбання товару, виробленого безпосередньо самим собою.

б) Шляхом обміну своєї праці на працю інших людей.

в) Шляхом придбання товарів, які виробляються іншими людьми, за ту матеріальну винагороду, яку вона отримує за свою працю.

Погляд капіталістів на ціновий механізм:

1. У розумінні капіталістів, ціновий механізм – це ідеальний метод розподілу товарів та послуг серед індивідуумів суспільства.

2 – Капіталісти вважають, що ціновий механізм автоматично утворює економічний баланс.

3 – Корисність – це продукт витраченої людиною праці.

4 – Якщо винагорода не буде рівноцінна праці, то рівень виробництва опуститься.

5 – Ціновий механізм ґрунтується на наданні споживачам права на вільний самостійний вибір:

а) Варіантів розподілу ресурсів, які є у суспільства, на різноманітні галузі економічної активності.

б) Варіантів покупки деяких предметів та утримання від покупки інших предметів.

в) Варіантів витрачання прибутків, які ними набуваються, на своїх потреби та бажання.

6 – Приклад цінового механізму:

– Якщо споживач, який не бажає вживати вино, буде утримуватись від його покупки, витрачаючи свій прибуток на іншу річ.

– Якщо збільшиться кількість споживачів, які не бажають вживати вино, то виробництво вина стане неприбутковим.

Відсутність попиту на вино, природно, приведе до припинення виробництва вина, і так – усі предмети.

– Отож, своїм утриманням від покупки та своєю свободою вибору покупки споживачі визначають об'єм та якість виробництва.

7 – Завдяки ціні відбувається розподіл товарі та послуг. Це простежується у двох речах :

а) Чи можуть споживачі надати ціну товару або ні.

б) Чи готові виробники віддати товар за цю ціну чи ні.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави . Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.

Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій

Головне меню