Чи думаємо ми так, як приписує нам Аллах, або так, як того хочуть вороги?

Газета «Ар-Рая»
Інструменти
Друкарня
  • Маленький Менше Середній Більше Великий
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ми застали плачевну реальність нашої Умми і ті страждання і занепад, які вона пережила на протязі десятиріч, що змінили образ ісламського життя і притаманну Уммі практику культури слави, вшанування і прогресу, чого вона стала позбавлена в результаті відсутності Халіфату, якому не було аналогів в історії.

Потім із черева невір’я народився цей збочений, невіруючий світогляд — доктрина відокремлення релігії від життя і держави. Він виник у мить ослаблення Ісламської Держави по декільком причинам, які дозволили послідовникам цього збоченого світогляду проникнути у тіло Умми і вприснути в нього свою смертельну отруту.

Заразна хвороба поширилась серед мусульман. Ісламська Умма прийшла у занепад, а незабаром втратила свою державу і владу. Колонізатор взявся утворювати на тілі Умми якомога більше різноманітних політичних утворень і квазідержав, які оточили нас з усіх сторін і завдали небачені страждання, нав’язуючи нам свої огидні і заблудші ідеї зі застосуванням сили, пихатості і безжальної карної машини.

Окрім цього, невіруючий колонізатор почав засновувати спеціальні асоціації, союзи та інформаційні організації для того, щоб привчити мусульман до капіталістичної ідеології , що зробило хворобу хронічною на тлі нашої Умми, забруднивши свідомість мусульман і відхиливши їх від вірного курсу. Так серед мусульман поширились ідеї расизму, капітуляції , підкорення і приниження. Над ними нависла пітьма і ними оволодів повний відчай. На зміну ісламським критеріям і орієнтирам прийшли користолюбство, утилітарність , меркантильність і матеріалістичні погляди, які розірвали тісний зв’язок між цим життям і життя Подальшим, а також добрі відносини між мусульманами.

Образ мислення змінився зі зміненням ісламського методу мислення і під явним впливом на нього капіталістичної ідеології, заснованої на світському світогляді. Врешті решт, в результаті цього впливу кругозір мислення у мусульман обмежився рамками, прокресленими невіруючим колонізатором, який просував їх доти, доки положення не стало таким, що ми почали думати так, як того хоче і бажає він. Ситуація дійшла до того, що усі думки і дії зводились лише до тих порядків денних, які скеровані на здійснення інтересів невіруючого колонізатора, його впливу , цілей і замислів. Одним словом, усі розумові уявлення у свідомості мусульман виявились обмеженими рамками невіруючого колонізатора. Прикладів і фактів тому — не перерахувати, і усі вони з крайньою ясністю вказують на те, що ці ідеї є справою рук ворога і його приспішників. Таким чином, на превеликий жаль, ми стали здійснювати бажання і амбіції невіруючого колонізатора за допомогою нашого складу розуму, перейнятого у них.

Усі ці ідеї важко перерахувати в одній статті, але ми викладемо деякі із них у якості прикладу:

▪ Ідея «пораженства» — політичні настрої, які містять в собі бажання поразки власної країни у війні. Ця ідея передбачає звеличування міці ворога в очах мусульман і визнання його як непереможної сили, з якою Уммі не справитись.

▪ Ідея «політичного реалізму», яка заморозила будь-який рух нації і підірвала будь-яку діяльність , скеровану на змінення, внаслідок чого мусульмани продовжують перебувати під гнітом колоніального панування.

▪ Ідея «користі-шкоди»,яка зупинила виконання маси обов’язкових приписів — «фарди і ваджиби» — і скасувала низку наказів Всевишнього Аллаха. Поширення цієї ідеї серед мусульман призвело до появи так званого «раціонального порівняння» — «Мувазанат», — і стиранню шаріатських критеріїв у вчинках, а саме — «харам-халяль» і принципу «В основі вчинків лежить обмеження шаріатською постановою».

▪ Ідея «переваги поганого над гіршим» або, інакше кажучи,«із усіх зол треба вибирати найменше». Це одна із найогидніших і заразливих ідей, вигаданих невіруючими людьми. Уперше цей вираз вжив давньогрецький філософ Аристотель у своєму творі «Нікомахова етика», де він писав: «Найменше із зол треба вибирати».

▪ Ідея «сильного страху і сорому» за висловлювання правди і несення Ісламу у якості ідеології для держави , суспільства і особистості, здатної позбавити мусульман від колоніалізму і його ставлеників, сидячих на наших шиях і віднявших у нас владу і волю.

▪ Ідея «зовнішнього прикриття світськістю» серед політичних ісламських груп і слідування Заходу згідно з глобальною політикою останнього. Бажаючи просунутись уперед, деякі мусульмани вирішили ззовні позиціонувати себе світськими людьми. Проте, врешті решт, вони опинились у трясовині колоніалізму і кабалі кредитних займів.

▪ Ідея відходу від політичного Ісламу і його ясного методу досягнення влади — встановлення держави і запровадження Ісламу. В результаті серед мусульман зник шаріатський підхід в оцінці того, що відбувається, а йому на зміну прийшов раціональний умовивід, який опирається на реальність і установки, продиктовані західною політикою.

Ці та багато інших ідей спотворили наш склад розуму і відхилили від нашого курсу. За допомогою них наші вороги привели нас до заздалегідь підготовленої засідки, щоб грабувати нас і звести нанівець нашу енергію і жертви, щоб прищепити угодні їм ідеї і використати їх у подальшому проти нас.

О, Ісламська Умма! О, послідовники Пророка Аллаха ﷺ! Такою є ваша реальність отакими є плоди ідей наших ворогів! Безбожники вигадали ці ідеї, проаналізували їх і зрозуміли їх згубність , а потім оформили їх так, як їм хочеться, і взялись запроваджувати їх в наше оточення, щоб зайняти нас ними і відволікти від того, чого бажає від нас Всевишній Аллах.

Це хвороба, яку ворог мусульман навмисно заніс в наше оточення. Зцілитись від неї ми зможемо лише завдяки Аллаху, а саме — тільки при Його допомозі. Згуртуйтесь з усією свідомістю , щирістю і відвагою навколо єдиної діяльності по відродженню нашої культури, держави та ісламського життя шляхом встановлення Халіфату за методом вашого Пророка ﷺ, про який він особисто говорив. Об’єднайтесь з Хізб ут-Тахрір — ватажком, який не підводить своїх послідовників. Виконайте відведену вам Всевишнім Аллахом місію, удостоївшись слави ближнього життя і нагороди Вічного життя.

 

Мухаммад Хумайдан
21 Джумада ас-сані 1441р.х
03.02.2021 р.

Останній номер газети Ар-Рая арабською
Інтерв'ю з Османом Баххаш про газету «Ар-Рая»
Газета Ар-Рая