Угамування спраги чистою водою ісламської економічної системи 14 ч.

Огляд книг
Друкарня

Тлумачення книги «Економічна система в Ісламі»

Ціна та її роль у розумінні капіталістів

Хвала Аллаху, Який приписав людям закони праведності та застеріг їх від шляхів порочності. Мир та благословення кращому із праведних людей, який був відправлений до усього людства як милість і який старався на шляху Аллаха, ведучи істинний джихад, а також його родині та благородним сподвижникам, які втілили у життя систему Ісламу у правлінні, економіці та у соціальній сфері. Ми просимо Всевишнього Аллаха долучити нас до них та воскресити разом з ними у день Воскресіння, коли усі люди предстануть перед Господом світів.

Шановні мусульмани!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Ми продовжуємо низку зустрічей по вивченню та тлумаченню книги «Економічна система в Ісламі». На нашій сьогоднішній зустрічі ми продовжимо огляд передмови цієї унікальної книги, яку написав видатний вчений Такиюддин Набхані. Нехай допоможе нам у цьому Аллах. Сьогодні ми поговоримо про ціну та про ту роль, яку вона відіграє у капіталістів.

Говорить шейх Такиюддін Набхані:

«Коефіцієнт обміну конкретного товару на гроші отримав назву «ціна». Ціна – це обмінна цінність речі по відношенню до грошей. Отож, різниця між обмінною цінністю та ціною полягає у тому, що обмінна цінність – це коефіцієнт обміну речі на будь-які інші речі, однаково, чи є вони грошима, товарами або послугами . Що стосується ціни, то це – обмінна цінність якої-небудь речі по відношенню лише до грошей. У зв’язку з цим ціни товарів можуть в одну мить як підвищитись, так і знизитись,у той час як обмінна цінність усіх товарів по відношенню один до одного не може підвищитись та знизитись .

Також ціни товарі можуть змінюватись, не викликаючи змінення їх обмінної цінності. Отож, ціна товару є однією із різновидів цінності даного товару . Іншими словами, ціна – це цінність товару лише по відношенню до грошей. І оскільки ціна виступає однією із різновидів цінності, то, природно, вона є мірилом того, чи є ця річ корисною або ні, а також мірилом корисності у даній речі .

Товар або послуга будуть вважатися продуктивними та корисними, якщо суспільство призначить певному товару або певній послузі певну ціну. Що ж стосується корисності даного товару або послуги, то вона вимірюється ціною, яку більшість споживачів готові заплатити за їх придбання, однаково, чи є цей товар сільськогосподарською або промисловою продукцією, чи є ця послуга послугою підприємця, транспортної фірми, лікаря або інженера.

Що стосується ролі ціни у виробництві, споживанні та розподілі, то це пояснюється тим, що механізм ціни є тим, що визначає, хто із виробників увійде до сфери виробництва, а хто віддалиться від групи виробників, як і є тим, що визначає, хто із споживачів зможе вдовольнити свої потреби, а чиї потреби залишаться невдоволеними. Витрати товару є головним чинником, який визначає пропозицію його на ринку, а корисність товару, у свою чергу, є головним чинником, який визначає попит на цей товар на ринку. Вони обидва змірюються ціною. І тому питання пропозиції та попиту є двома основними дослідженнями економіки у капіталістів.

Під пропозицією мається на увазі ринкова пропозиція, а під попитом – ринковий попит. Як неможна визначити попит без згадування ціни, так само неможна визначити пропозицію без ціни. Проте попит змінюється протилежно зміненню цін. З підвищенням ціни падає попит, а з її падінням він зростає. Для пропозиції усе ж навпаки: вона змінюється лінійно щі зміненням ціни,тобто пропозиція збільшується з підвищенням ціни та зменшується з її зниженням. В обох випадках ціна спричиняє досить значний вплив як на попит, так і на пропозицію . Тобто ціна дуже сильно впливає як на виробництво, так і на споживання ».

Питання пропозиції та попиту, згідно розумінню капіталістів, можна пояснити наступними пунктами:

1 – Пропозиція та попит – це два основних питання в економіці у капіталістів.

2 – Під пропозицією мається на увазі ринкова пропозиція, а під попитом – ринковий попит.

3 – Ціна визначає попит та оцінює пропозицію.

4 – Попит змінюється протилежно зміненню ціни. Попит знижується з ростом ціни та зростає з її падінням.

5 – Пропозиція змінюється паралельно зміненню ціни . Пропозиція росте з ростом ціни та знижується з її падінням.

6 – В обох випадках ціна більше за усе впливає на пропозицію та попит, тобто на виробництво та споживання.

Перш ніж завершити нашу зустріч, варто відзначити найяскравіші ідеї, які були озвучені у нашій сьогоднішній темі:

1 – Ціна – це обмінна цінність речі по відношенню до грошей.

2 – Різниця між обмінною цінністю та ціною полягає у наступному:

а) Ціна – це обмінна цінність речі виключно по відношенню до грошей.

б) Обмінна цінність – це коефіцієнт обміну речі на будь-які інші речі.

3 – Дана відмінність між ціною та обмінною цінністю передбачає наступне:

а) Ціни товарів можуть у одну мить як підвищитись, так і знизитись.

б) Змінення цін на товари не передбачає змінення їх обмінної цінності.

4 – Обмінна цінність усіх товарів по відношенню один до одного не може одночасно підвищитись та понизитись.

5 – Ціна є мірилом того, чи є ця річ корисною або ні, а також мірилом ступеню корисності у даній речі.

6 – Ступінь корисності даного товару або послуги вимірюється ціною, яку більшість споживачів готові заплатити за їх придбання.

7 – Роль ціни у виробництві полягає у тому, що ціна визначає того, хто із виробників увійде до сфери виробництва, а хто віддалиться від групи виробників.

8 – Роль ціни у споживанні полягає у тому, що ціна визначає того, хто із споживачів зможе вдовольнити свої потреби, а чиї потреби залишаться не вдоволеними.

9 – Роль ціни у розподілі:

а) Витрати виробництва товару є головним чинником, який визначає його пропозицію на ринку.

б) Корисність товару є головним чинником, що визначає попит на цей товар на ринку.

10 – Витрати виробництва та корисність вимірюють за допомогою ціни.

Шановні мусульмани!

Обмежимось цим об’ємом інформації на цій зустрічі. До наступних зустрічей, іншаАллах. Нехай береже вас Аллах від усіх негараздів і недуг. Просимо Всевишнього обдарувати нас славою завдяки Ісламу та піднести Іслам за допомогою нас. Просимо Його вшанувати нас Своєю допомогою та обдарувати усіх віруючих встановленням Праведного Халіфату у найближчий час. Просимо Його зробити нас борцями, свідками та мучениками (шахідами) цієї Праведної держави . Воістину, Він – Покровитель та Всемогутній. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.

 

Устаз Мухаммад Ахмад ан-Надій

Головне меню