Як Ісламська Умма може впливати на міжнародне положення?

Газета «Ар-Рая»
Друкарня

Встановивши Ісламську Державу у променистій Медині, Пророк ﷺ почав втілювати Іслам над усіма громадянами держави у внутрішній сфері і став відправляти загони і делегації для його затвердження у зовнішній сфері. Все це відбулося після тривалого протистояння курайш та іншим племенам Аравійського півострова і за його межами, як це сталося при Му'ті.

Після Худайбійського договору Пророк ﷺ став відправляти гінців за межі Аравійського півострова до римлян, персів, Мукаукісу (правителю Єгипту) і Негусу Ефіопії. Він ﷺ скоїв військові та політичні маневри, за допомогою яких він зміг затвердити підстави виниклої тоді Ісламської Держави, і навіть у передсмертну годину Пророк ﷺ заповідає Усамі виступити у похід і переконаний в тому, що військова сила і її демонстрація на той час є найбільшим стримуючим фактором і ознакою державної сили.

Потім по цьому шляху слідували благородні сподвижники і праведні халіфи. Вони завойовували країни і поширювали в них Іслам, виводили людей з мороку невігластва і залежності від римлян та персів до величі і справедливості Ісламу. Таким залишалася Ісламська Держава більше тисячі років. Вона була першою державою в світі, з якою рахувалися і яка втілювала Іслам і несла його в якості послання до всього людства, незважаючи на деякі упущення, які часом відбувалися. Однак вона продовжувала займати провідне положення у світі, і ніхто не міг змагатися з ним. Більше того, послання, адресовані халіфу від імені європейських правителів, підписувалися як «Ваш вірний слуга». Стан справ був таким до середини XVIII і початку XIX століть. Потім, з появою капіталістичної ідеології, на міжнародній арені з'явилися країни старої Європи, зокрема - Англія, Франція, Пруссія, Росія та Австрія. Ці країни поряд з Османською державою стали впливати на міжнародне становище, розглядати світові питання, нести загрозу і починати війну. Потім Османську державу було зруйновано і видалено з міжнародної арени. А мусульмани залишилися без пастиря, і їхні країни були розділені між колонізаторами. Мусульманські країни перетворилися на арену суперництва великих держав аж до Другої світової війни, поки не стабілізувалося міжнародне становище.

Потім, з розпадом Радянського Союзу, Америка безперечно зайняла провідне положення у світі і стала втручатися в будь-які справи в світі. Як ми бачимо, міжнародне становище, маючи на увазі під ним міжнародні відносини впливових держав на певний період часу, мінливе і не постійне. Країни, звичайно ж, у постійній боротьбі між собою намагаються впливати, похитнути провідну державу і змагатися з нею для збереження своїх інтересів і навіть для продовження свого існування. Ісламська Умма з нинішніми своїми політичними утвореннями є жалюгідною, не має ваги і пошани, а також є об'єктом здійснення планів інших країн і центром боротьби між ними. Через природної слабкості вона нічого не вирішує. Більш того, вона нічого не вирішує через зраду і боягузтво її правителів і політиків, які стали втілювати над нею у всіх сферах - політичній, економічній, соціальній, освітній - впроваджені ззовні системи і закони, що не мають до доктрини Умми жодного відношення. Більше того, вони навіть змусили її відмовитися від своєї релігії під приводом того, що вона не має відношення до життя і що вони повинні бути розділені.

А тому індивіди безпосередньо не можуть впливати на міжнародне становище, але можуть впливати на свої країни, ведучи політичний звіт для прийняття певної позиції відносно певного випадку. В основі, це країни, які безпосередньо впливають на міжнародне становище, і щоб якась країна безпосередньо впливала на міжнародне становище, необхідно, щоб вона володіла ідеологією, культурним проектом і політичним баченням поряд із впливом, матеріальними і військовими силами. І більш підходяща нація для цього у нинішній час - це Ісламська Умма. Мусульмани являють собою величезний людський потенціал, і їх чисельність перевищує чверть населення всього світу, а їх країни - найбагатші країни у світі з природних ресурсів, таких як нафта, газ і тощо... Їх країни - найбільші за площею і різноманітні за кліматом і рельєфом. Вони займають в світі (в середньому) стратегічно важливе розташування і мають доступ до важливих морських і водних шляхів на додачу до довгої історії та історичного досвіду.

Мусульманські країни протягом своєї історії мали найбільший вплив у справі формування культурної свідомості людини та затвердження понять справедливості у всіх її формах, навіть у відносинах з тваринами, деревами і в охороні навколишнього середовища. Ісламська Умма не зможе впливати на міжнародне становище, якщо у неї не буде великої держави з великою ідеологією та посланням і не буде тієї сили, яку вклав Аллах у неї у вигляді людського різноманіття. У неї немає расизму, бо всі люди однакові незалежно від раси і кольору шкіри. Наші країни володіють багатствами і мають стратегічно важливе місце розташування. Подібна держава з подібними характеристиками здатна керувати світом після того, як він переповнився звірством капіталізму і всім стали очевидні його вади та недоліки.

Ісламська Держава - це ідеологічна держава, яка несе Іслам у якості послання до всього людства. Вона повинна бути провідною державою за рахунок своїх відносин з іншими країнами і повинна впливати на міжнародні відносини. Його керівники і політики повинні бути світовими політиками, стежити за політикою і аналізувати її, впливати на міжнародну політику й володіти високим рівнем політичної свідомості щодо всього, що відбувається у світі. Іншими словами, необхідно щоб у них була повна політична свідомість. А це - роль політичної партії до встановлення держави і після нього. Партія готує світових політиків, здатних керувати державними справами всередині країни і володіти повною політичним свідомістю, щоб Ісламська Держава у зовнішній політиці залишалася провідною державою на міжнародній арені.


Хатім Абу Аджмія
Газета "Ар-Рая"
29.07.2015

Останній номер газети Ар-Рая арабською
Інтерв'ю з Османом Баххаш про газету «Ар-Рая»
Газета Ар-Рая

Головне меню