Термін «Ахл-юс-Сунна валь-Джамаа» 20 ч.

Статті
Інструменти
Друкарня

Правильне розуміння терміну «Ахл-юс-Сунна»

1 — Неправильність приєднання слова «аль-Джамаа» до словосполучення «Ахл-юс-Сунна» у назві групи.

Після вивчення хадісів стало ясно, що слово «аль-Джамаа» застосовується у відношенні об’єднання мусульман під стягом Імама, якому вони приносять присягу та вручають владу , яку їм дарував Всевишній Аллах, з тим, щоб цей Імам керував ними згідно з законодавством, ниспосланим Всевишнім Аллахом. І коли з’являється аль-Джамаа (суспільство), яке обирає собі ватажка — Імама — і дає йому присягу, після чого ця людина стає законним Імамом. Аль-Джамаа та Імам, тобто ісламське суспільство та ватажок, який стоїть на чолі його , є одним єдиним цілим. З цієї причини ані при яких обставинах неможна приписувати слово «аль-Джамаа» у відношенні групи або окремої частини Ісламської Умми. Неможна називати ашарітів та тих, хто називає сьогодні себе салафітами, прихильниками «аль-Джамаа». Прихильниками або людьми «аль-Джамаа» є уся Ісламська Умма у положенні, коли живе під затишком правління Ісламської Держави, яка керує суспільством згідно з законодавством, ниспосланим Господом світів.

2 — Що можна сказати відносно вживання назви «Ахл-юс-Сунна» (прихильники Сунни)? Чи є Ахл-юс-Сунна однією із мусульманських груп в Ісламській Уммі?

Для початку необхідно визначитись, яким чином група може відступитись від Сунни. При розгляді шаріатських текстів можна побачити, що група відступає від поняття Сунни:

а) Шляхом впадання у нововведення.

б) Шляхом віддалення від шляху та методу, прокресленого Пророком Мухаммадом ﷺ.

Шлях та метод, а також бездоганні поняття, які залишив нам Пророк Мухаммад ﷺ, — саме вони є Ісламом та життєвим шляхом Божого Посланця. Отож, не дозволяється приписувати або обмежувати поняття «Ахл-юс-Сунна» якою-небудь групою або релігійно-догматичною школою. Адже Сунна — це невід’ємна частина Ісламу.

З цієї причини я вважаю некоректним вживання виразу «Ахл-юс-Сунна» у відношенні якої-небудь групи. Навпаки, «Ахл-юс-Сунна» виступає життєвим шляхом та образом життя, слідуванням та утриманням від нововведень. Я вважаю, що кожен мусульманин повинен бути прихильником Сунни, адже певне нововведення виводить його із Сунни, а можливо — із Ісламу, в залежності від різновиду нововведення та думок , про які ми писали раніше .

І подібно тому, як неможна говорити , що ісламською правовою школою є лише шафіїтський або ханафітський мазхаб,оскільки усі ці правові школи , тобто мазхаби, є ісламськими, також безглуздо та неприпустимо називати групу виразом «Ахл-юс-Сунна», тобто прихильниками Сунни. Адже, по умовчанню, усі мусульманські групи є прихильниками Сунни. Називати групу мусульман прихильниками Сунни рівносильне тому, щоб називати воду водою, а масло — масленим, оскільки Сунна, згідно своїм вищенаведеним описам та визначенням , слугує невід’ємною частиною цієї великої релігії — Іслам.

3 — Наявність відмінностей між Ахл-юс-Сунна та іншими мусульманськими групами дає виправдання існуванню інших груп та їх відступленню від поняття Сунна, а це вже є небезпечним. Повинно бути ясно, що без Сунни не може бути Ісламу, що не існує ніяких поважних причин або виправдань відступленню від Сунни. Ми зможемо з легкістю зрозуміти та підтвердити неспроможність доводів програм, які вивели деяких людей із Ісламу за допомогою нововведень та відхилень від шляху Посланця Аллаха ﷺ, а точніше — Сунни. Для цього необхідно слідувати шляху Пророка Мухаммада ﷺ та приймати Сунну у якості джерела та критерію , як це наказав Посланець Аллаха ﷺ, коли наказав дотримуватись Його шляху та шляху Його намісників — Праведних Халіфів.

Що стосується того, що мусульманин називає себе прихильником Сунни, тобто співвідносить себе з Ахл-юс-Сунна, з точки зору того, що слідує шляху Пророка Мухаммада ﷺ, а не з точки зору приналежності до якої-небудь групи, то це — правильна справа, і нема нічого поганого у цьому, оскільки він асоціює себе з образом життя Посланця Аллаха ﷺ, працює над втіленням цього образу у реальності, а також виступає проти прибічників нововведення . Одним словом, він дотримується Сунни, яка є тим життєвим шляхом, якого мусульмани повинні дотримуватись згідно наказу Посланця Аллаха ﷺ. І тому ми говоримо, що кожен мусульманин на земній кулі повинен бути із числа прихильників Сунни — «Ахл-юс-Сунна», — адже кожен, хто вийшов із рядів прихильників Сунни впадає у ряди прибічників нововведень.

Тим не менш, варто знати, що неможна вважати прихильників Сунни — «Ахл-юс-Сунна» — однією із груп Ісламської Умми. Навпаки, прихильники Сунни — це основна маса та переважна більшість Ісламської Умми, а також секрет її життя. Іслам уособлюється у прихильниках Сунни як образ життя, а не як окрема група.

Тут може виникнути два питання:

1 — Чи є розбіжності, які виникли між мутазілітами, джабарітами, ашарітами, ахл-юль-хадіс та шиїтами, тією розбіжністю,яка допускається в Ісламі, а отож, усі сторони продовжують залишатись мусульманами та послідовниками Сунни? На це питання ми відповідали у попередніх серіях , при бажанні , можна звернутись та прочитати це.

2 — Що робити з хадісом, який повідомляє, що Умма розділиться на сімдесят три течії?

Спеціально для центрального інформаційного офісу Хізб ут-Тахрір
Покірний раб Аллаха — Абу Малік