Статті

Мусульманин повинен вірити в Аллаха, Його Посланця ﷺ і усю ісламську доктрину, тобто вірити в Аллаха, Його янголів, книги, посланців, Судний день, када і кадар, як погане, та і хороше, що усе це виходить від Аллаха, і вірити в усе категоричне із того, що повідомляється в Книзі Аллаха і Сунні Його Посланця ﷺ.

З європейської центристської точки зору природним результатом представлення сучасності як західноєвропейського проекту стало народження модерністів.

• Піднесенні статусу і збереженості честі жінки є однією із важливих задач Ісламу. Численні вказівки у Шаріаті зобов’язують чоловіків і суспільство у цілому приділяти жінці належну увагу, захищати її честь і гідність.

Хвала Аллаху, Який посилає хмари, завдає поразки, кому побажає, Всечуючий, Всезнаючий, Всесильний. Хвала Йому безкінечна, благословенна, як цього вимагає Його велич і влада.

Іслам складається із схвалюваних прав, які Аллах велів нам робити, і засуджуваних, яких Аллах велів сторонитись і усувати.

Читаючи про Мухаммада Абдо, який зіграв видну роль у розумовому і культурному вторгненні в ісламський світ, я знайшов дві суперечливих думки про цього чоловіка.